Wykaz podręczników do religii na nowy rok szkolny 2021/2022

 

WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
na bazie Programu nauczania religii z 2010

Wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2021/22

Podręczniki i ćwiczenia do wszystkich klas są pod redakcją Ks. Stanisława Łabendowicza

 

1. PRZEDSZKOLE 

– „KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12,
5-latki  – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11
6-latki – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

2. SZKOŁA PODSTAWOWA

– „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” – nr programu AZ-1-01/18

Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM – AZ-11-01/18-RA-1/20,
Kl. II – BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA – JEZUSA (w opracowaniu)

– „W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – AZ-13-01/10-RA-5/14
Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

– „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – AZ-21-01/18-RA-2/20
Kl. VI – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA (w opracowaniu)

– „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

Kl. VII – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13
Kl. VIII – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13