Historia

HISTORIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W JEŻOWEM-KAMERALNEM


       Z historii szkoły, wynika, że różne były jej losy. Jak podają zapisy kronikarskie założenie szkoły w przysiółku Kameralne datuje się na rok 1896. Była to najpierw „pozamiejscowa” jedna klasa szkoły w Jeżowem, którą następnie Rada Szkolna Krajowa w tym samym roku przekształciła w samodzielną jednoklasową szkołę etatową i tak też funkcjonowała przez wiele lat. W lutym 1948 roku w odbudowanym po spaleniu i wysiedleniu przysiółku Kameralne stworzono po raz pierwszy po wojnie szkołę jednoklasową. Nie było wówczas odrębnego budynku dla szkoły, dlatego uczono dzieci w prywatnych domach. Kierownikiem szkoły była wówczas pani Zofia Siudak, której urzędowanie datuje się na lata 1948 -1962. Przez pierwsze trzy lata była jedynym nauczycielem w szkole, uczyła klasy od I do IV, dopiero później dołączyła do niej jeszcze jedna nauczycielka pani Anna Krztoń. W szkole uczyło się wówczas 70 dzieci. W roku 1951/1952 głównie z inicjatywy pana Stanisława Gryla, ówczesnego sekretarza Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nisku, a także pana Jana Tabaki, radnego gminy i jednego z mieszkańców przysiółka Kameralne, oraz pozostałych mieszkańców wsi zbudowany został drewniany budynek, który istnieje i częściowo funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od tego czasu zaczęto uczyć w szkole. W 1952 zmieniła się organizacja szkoły, poszerzony został zakres oddziałów o piątą klasę. Jako szkoła pięcioklasowa funkcjonowała do 1961 roku. Nauka odbywała się wtedy w klasach łączonych. W roku 1961/1962 znowu zmieniono organizację szkoły, tym razem ustanowiono szkołę ośmioklasową. Taki stan klas utrzymał się w szkole do 1973 roku. Jedynie w roku 1966/67 było siedem klas, potem znowu powrócono do ośmiu klas. Około roku 1965 z inicjatywy mieszkańców wsi został zbudowany drugi budynek szkoły, tym razem był to budynek murowany z dwoma salami lekcyjnymi, pomieszczeniami gospodarczymi i prowizorycznymi sanitariatami na zewnątrz budynku. W roku 1973 szkoła ponownie została przekształcona na czteroklasową szkołę podstawową i jako taka funkcjonowała do roku 2009.

       Dnia 24.02.2010r. uchwałą Rady Gminy czteroklasowa szkoła podstawowa została przekształcona z końcem roku szkolnego 2009/2010 w sześcioklasową szkołę podstawową. Do tego ważnego wydarzenia historycznego niewątpliwie przyczyniło się w największej mierze powstanie nowej parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem, którą to parafię Ks. Biskup Nitkiewicz erygował dnia 25.10.2009r.

      Do roku 2004 warunki w szkole były niezbyt dobre, można powiedzieć, że prymitywne, obydwa budynki szkoły były ogrzewane piecami kaflowymi, ubikacje znajdowały się na zewnątrz budynku, był brak bieżącej wody. Dzięki funduszom z Banku Światowego i budżetu gminy dokonano remontu murowanego budynku szkoły. Dnia 25 stycznia 2005r. odbył się odbiór wyremontowanego budynku szkoły. Wyremontowano dwie sale lekcyjne, dobudowano hall, powstały sanitariaty wewnątrz budynku, była już ciepła bieżąca woda, oraz centralne ogrzewanie. Jednak ze względu na to, że w wyremontowanej szkole były tylko dwie sale lekcyjne, uczniowie starsi wciąż uczyli się w drewnianym budynku, aż do roku 2009. Pod koniec 2008r. zakończył się II etap rozbudowy szkoły, dnia 16.03.2009r. oddano do użytku dobudowaną część szkoły, tym razem dobudowano trzy sale lekcyjne, w tym pracownię komputerową, kolejne sanitariaty, szatnie, oraz pomieszczenia zastępcze na pokój nauczycielski i gabinet dyrektora szkoły.

          Ze względu na przekształcenie szkoły w sześcioklasową brakowało sali lekcyjnych i z tym problemem szkoła borykał się aż do zakończenia III etapu rozbudowy szkoły obejmującego trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sanitariaty, szatnie, pomieszczenie do wydawania posiłków, świetlicę, bibliotekę, duży hall. Te wszystkie pomieszczenia zostały poświęcone i oddane do użytku w dniu 23.11.2015r. Szkoła nie posiada jeszcze sali gimnastycznej, ale pocieszeniem jest fakt, że istnieje opracowany i zatwierdzony projekt rozbudowy obejmujący salę gimnastyczną, zaplecze, gabinet dyrektora szkoły, logopedy i higienistki szkolnej. Mamy zatem nadzieję, że kiedyś znajdą się środki finansowe na ten IV etap rozbudowy i kompletne wyposażenie szkoły.

        Dnia 20 czerwca 2016r. nastąpiło bardzo ważne wydarzenie dla życia i funkcjonowania Szkoły. W tym to dniu odbyła się uroczystość nadania Imienia i Sztandaru Szkole. Od tego dnia Szkoła posiada Sztandar i ma swoją Patronkę, jest nią św. Urszula Ledóchowska.