Aktualności

Wykaz podręczników do religii na nowy rok szkolny 2021/2022

 

WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
na bazie Programu nauczania religii z 2010

Wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2021/22

Podręczniki i ćwiczenia do wszystkich klas są pod redakcją Ks. Stanisława Łabendowicza

 

1. PRZEDSZKOLE 

– „KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12,
5-latki  – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11
6-latki – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

2. SZKOŁA PODSTAWOWA

– „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” – nr programu AZ-1-01/18

Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM – AZ-11-01/18-RA-1/20,
Kl. II – BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA – JEZUSA (w opracowaniu)

– „W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – AZ-13-01/10-RA-5/14
Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

– „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – AZ-21-01/18-RA-2/20
Kl. VI – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA (w opracowaniu)

– „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

Kl. VII – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13
Kl. VIII – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

Dnia 25 czerwca 2021 roku zakończyliśmy kolejny niezwykle wymagający rok szkolny. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, po której odbyła się wzorcowa zmiana Pocztu Sztandarowego, który po raz ostatni, w tym składzie raczył nas piękną oprawą Mszy Świętej.

Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa i gratulacje od swoich wychowawców po czym udali się na wakacyjny odpoczynek. Pani Dyrektor uroczyście pożegnała uczniów klasy ósmej gratulując im sukcesów oraz wyników w nauce a rodzicom podziękowała za zaangażowanie w życie szkoły. Po rozdaniu nagród, świadectw i listów pochwalnych wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia. Wzruszające także było pożegnanie z wychowawczynią Panią Anną Szczęch. Klasa siódma również chcąc się pożegnać ze starszymi kolegami, przygotowała dla nich pamiątkowe prezenty.

Wszystkie działania i czynności związane z przebiegiem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021 były zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!!

 

Pożegnanie klasy VIII

KLASOWY KONKURS KLASY II „ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA – PATRONKA NASZEJ SZKOŁY”

24 maja 2021 r. został rozstrzygnięty klasowy konkurs na plakat o św. Urszuli Ledóchowskiej.

Zwycięzcami zostali: Kinga Kuryś i Nikodem Delekta.

Nagrodzone plakaty przygotowano z wielką starannością i zaangażowaniem. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.  

 

Gratulacje!!!

Prace konkursowe i nagrody

Konkurs fotograficzny – wyniki

 KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Wiosna w obiektywie”

Wszyscy nauczyciele pracujący w szkole zostali poproszeni o zagłosowanie na zdjęcia nadesłane przez uczniów klas IV-VIII. Głosowali oni za pomocą anonimowego formularza online. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

I miejsce – zdjęcie nr 17

II miejsce – zdjęcia nr 8 i 3

III miejsce – zdjęcia nr 1 , 16 i 10

Gratulujemy!!!

Zapraszam do obejrzenia galerii z nadesłanymi fotografiami.

Pedagog szkolny

Iwona Bełza

Informacja do rodziców i nauczycieli od dyrektora szkoły

Zgodnie z wytycznymi MEN i Kuratora Oświaty w sprawie organizacji nauczania hybrydowego od poniedziałku, tj. od 26 kwietnia, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w klasach I-III w naszej szkole możliwe jest tylko takie rozwiązanie, że w danym dniu do szkoły na naukę stacjonarną przychodzą tylko uczniowie jednej klasy, a pozostali uczniowie w tym czasie realizują nauczanie zdalne. Zajęcia w szkole danej klasy odbywają się według obowiązującego dotychczas planu zajęć, zaczynając od godziny 8.00. Tak więc w poniedziałek do szkoły na zajęcia stacjonarne przychodzą tylko uczniowie klasy pierwszej, a pozostali uczniowie z klasy drugiej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. We wtorek na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy drugiej, a pozostali uczniowie z klasy pierwszej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. W środę na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy trzeciej, a pozostali uczniowie z klasy pierwszej i drugiej w tym dniu uczą się zdalnie. W czwartek na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy pierwszej, a uczniowie z klasy drugiej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. W piątek na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy drugiej, uczniowie z klasy pierwszej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. Jeżeli nauka hybrydowa zostanie przedłużona na następny tydzień, to we wtorek 4 maja na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy trzeciej, a pozostali uczniowie uczą się zdalnie.

Dzień 3 maja tj. poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym dniu uczniowie nie przychodzą do szkoły na zajęcia stacjonarne ani też nie realizują nauczania zdalnego.

Życzenia Wielkanocne

Wesołych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkiej Nocy,

spędzonych wśród najbliższej rodziny, przy wspólnym stole

oraz obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego,
z radosnym „Alleluja”

życzą:

Dyrektor,  Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej

w Jeżowem – Kameralnem

Pisanki wielkanocne