Plakat NSP2021

Narodowy Spis Powszechny trwa!!!

 Przypominamy!!!

 Trwa obowiązkowy  Narodowy Spis Powszechny 2021 do końca września!

 

Dla nuczycieli i osób chcących się samodzielnie nauczyć się obsługi formularza znajduje się tutaj  formularz spisowy w wersji demohttps://demo.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations   gotowy do zaprezentowania na

(Przykładowy nr PESEL utworzony do celów szkoleniowych: 98101199026, Weronika Gruz, kobieta)