XV Turniej klas VI o Puchar Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze – mgr inż. Grzegorza Kołodzieja

https://www.facebook.com/jezowe24/?__tn__=kC-R&eid=ARBnB0gcKvekxz3ZAyergzYuuM8ofk1T8ravDzbStygd5Wzd9H8gwBlb6dMbUEdC0nRtyqHlpI9NIpFV&hc_ref=ARSQ9wEpgw5_P7jaY6KxvCeIRLgp2Xwx3DhMH8las50TyMVT7b_V5hpV0znFSZUilGY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBMCynihKCdvemCyVFI2xHQgojqaIZVP2pqQIFCMq8s7hbJp86wIBxChgmubQQZjwXoK5nJJ_0Nkm9RPB6Nbyp62DLG1ZhqDvjSNzHWn7HbnYJHjXuQcDDVKpwdsI2fglc4FIUKEFZPTZ3iR2rxfPMPzqicfWVnDsVvslkn5FBnkChhmD_2Fgmtbfv5uQdqOjh0rjDBSmFQtZP-KZC0oBqXZDlcN5AVMKpQQHUsn9MeppYvFzyr9nbWCcRiM0hj-ry5vnkUi98LbHtMwM91jwU9BpZDe9bLLa1h9Q6_4dTj9uJwjQynlGON-zAuP_cGVhKtePVIs9I32Et5YlN6YSZkog

https://www.facebook.com/jezowe24/posts/3520788671272451?__xts__%5B0%5D=68.ARBMCynihKCdvemCyVFI2xHQgojqaIZVP2pqQIFCMq8s7hbJp86wIBxChgmubQQZjwXoK5nJJ_0Nkm9RPB6Nbyp62DLG1ZhqDvjSNzHWn7HbnYJHjXuQcDDVKpwdsI2fglc4FIUKEFZPTZ3iR2rxfPMPzqicfWVnDsVvslkn5FBnkChhmD_2Fgmtbfv5uQdqOjh0rjDBSmFQtZP-KZC0oBqXZDlcN5AVMKpQQHUsn9MeppYvFzyr9nbWCcRiM0hj-ry5vnkUi98LbHtMwM91jwU9BpZDe9bLLa1h9Q6_4dTj9uJwjQynlGON-zAuP_cGVhKtePVIs9I32Et5YlN6YSZkog&__tn__=K-R