Konkurs plastyczny „Wiosna malowana” – wręczenie nagród

31 maja miało miejsce wręczenie nagród i dyplomów wyróżnionym uczniom w konkursie plastycznym „Wiosna malowana 2023” w GCK-u. Z naszej szkoły uczniowie Dawid Watras z klasy 1 oraz Emilia Bajek z kl. 6 zostali nagrodzeni. Dawid otrzymał II miejsce w kategorii II: klasy I-III szkoły podstawowej, a Emilia otrzymała wyróżnienie w kategorii III: klasy IV-VI szkoły podstawowej.

Serdecznie Gratulujemy!!!

 

Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II i Poezji o Świętym Janie Pawle II

10 maja 2023 r w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem odbył się wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II i Poezji o Świętym Janie Pawle II dla wszystkich uczniów z naszej szkoły. Do konkursowego przesłuchania przystąpiło 45 uczniów. Wszyscy pięknie recytowali pamiętając o właściwym tempie i dykcji. Publiczność z zainteresowaniem i przejęciem słuchała recytacji naszych uczniów. Komisja na czele z panią Dyrektor składała wyrazy uznania wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie, podjęty trud i piękne interpretacje.

Celem konkursu była popularyzacja poezji św. Jana Pawła II oraz autorów piszących o świętym Janie Pawle II, uwrażliwienie młodych na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne przesłanie poezji naszego Wielkiego Papieża Polaka. Inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji Jana Pawła II, szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa oraz rozwijanie aktywności twórczej.

Dla piszącego te słowa cała ta twórczość była i jest jak gdyby kluczem do życia wewnętrznego Jana Pawła II od czasów młodości do dzisiaj. I będzie ona takim kluczem dla większości czytelników. Nie ma innych tekstów Karola Wojtyły, które by ukazywały nurt jego życia wewnętrznego i wiele skrytych myśli i przeżyć natury mistycznej, jak tylko ta właśnie poezja. Ujawniają je zarówno wiersze, poematy, jak i wierszowane dramaty lub medytacje”.

(Karol Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice & Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, (2004), Kraków: Wydawnictwo Znak)

Przegląd tradycji wielkanocnych w Kamieniu

18 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół im. Św. Stanisława Kostki w Kamieniu odbył się uroczysty przegląd pod hasłem „Wielkanocne Świętowanie”. Nadrzędnym celem spotkania było pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich związanych z Wielkanocą, a w tym roku, także przybliżenie obrzędowości wielkanocnych w różnych państwach Europy. Uczennice z naszej szkoły wylosowały państwo Rumunię i to o tradycjach wielkanocnych w tym państwie przygotowały swoją prezentację. Pod czujnym okiem pani Magdaleny Bajek i pana Andrzeja Dańka stworzyły piękną wystawkę wypieków, rekwizytów oraz strojów. Naszą szkołę reprezentowały Oliwia Kozak i Julia Drabik uczennice klasy VIII.

Konkurs plastyczny pt. „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”

W ostatnich dniach marca nauczyciele świetlicy szkolnej zaprosili uczniów klas 0 – VIII do udziału w konkursie plastycznym pt. „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać dowolną ozdobę wielkanocną lub wykonać rysunek przedstawiający ozdobę wielkanocną. Mogła to być praca przestrzenna. Ozdoba mogła być wykonana w dowolnej technice i z dowolnych materiałów.

Na konkurs wpłynęło 24 prace. Większość z nich to przepiękne, różnorodne, kolorowe pisanki, ale były też zajączki, baranki, palemki i stroiki.

Wszyscy twórcy wielkanocnych ozdób otrzymali I MIEJSCE, a ich prace mogliśmy oglądać na wystawie.

Wszyscy jesteśmy zwycięzcami! Brawo!

Organizatorzy konkursu: Ewa Bielecka i Elżbieta Rodzeń

Konkurs plastyczny i na rymowankę z KRUSu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Informacje oraz regulamin pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xiii-konkurs-plastyczny-2023/

oraz konkurs na rymowankę:

https://www.krus.gov.pl/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/

XXVI Dekanalny Konkurs Wiedzy Biblijnej

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Groblach dnia 16 lutego 2023 r. odbył się XXVI Dekanalny Konkurs Wiedzy Biblijnej. Naszą szkołę reprezentowała Julia Drabik z kl. VIII oraz Szymon Zybura z kl. V. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z terenu dekanatu rudnickiego. Uczestnicy reprezentowali wysoki poziom i świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi. Nasz uczeń Szymon Zybura zajął II miejsce w kategorii klas IV-VI.

Serdecznie gratulujemy!!!

Uczestnicy konkursu biblijnego w Groblach

XX Dekanalna Olimpiada wiedzy Liturgicznej

27 października 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyła się XX Dekanalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej, której myślą przewodnią w tym roku był Sakrament Kapłaństwa. Uczniowie: Przemysław Chamot i Maksymilian Kata z kl. VIII godnie reprezentowali naszą szkołę. W olimpiadzie wzięło udział 13 uczniów z klas V – VIII. Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy. 

Konkurs Mistrz Ortografii

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III. edycji konkursu Mistrz Ortografii!

Uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę rozwiązując dyktanda online w serwisie Dyktanda.pl.

https://dyktanda.pl/lista-konkursow

Rywalizacja w tej edycji będzie przebiegała następująco:

  • konkurs potrwa 5 dni, od poniedziałku 13 czerwca do piątku 17 czerwca;
  • każdego dnia będą pojawiały się dwa dyktanda konkursowe;
  • oceniana będzie poprawność odpowiedzi oraz czas rozwiązywania;
  • wszystkie zdobyte punkty będą sumowane w rankingu, który wskaże zwycięzców;
  • do wygrania są korepetycje w platformie z korepetycjami online i nauką języków Tutors.live (https://tutors.live/pl).

Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy zapisać się do konkursu w swojej kategorii wiekowej:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III. edycji konkursu Mistrz Ortografii!

Uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę rozwiązując dyktanda online w serwisie Dyktanda.pl.

https://dyktanda.pl/lista-konkursow

Rywalizacja w tej edycji będzie przebiegała następująco:

  • konkurs potrwa 5 dni, od poniedziałku 13 czerwca do piątku 17 czerwca;
  • każdego dnia będą pojawiały się dwa dyktanda konkursowe;
  • oceniana będzie poprawność odpowiedzi oraz czas rozwiązywania;
  • wszystkie zdobyte punkty będą sumowane w rankingu, który wskaże zwycięzców;
  • do wygrania są korepetycje w platformie z korepetycjami online i nauką języków Tutors.live (https://tutors.live/pl).

Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy zapisać się do konkursu w swojej kategorii wiekowej:

Udział w konkursie jest bezpłatny! Każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną, a najlepsi zostaną nagrodzeni pakietami korepetycji online do wykorzystania w serwisie Tutors.live.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Międzygminny Przegląd pt.: „Koszyczek Wielkanocny”

Międzygminny Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Polsce po tytułem „Koszyczek Wielkanocny”

W międzygminnym  przeglądzie, który był zorganizowany 27.04.2022r.  przez Zespół Szkół im. Św. St. Kostki w Kamieniu, wzięły udział dwie uczennice z klasy VII:  Karolina Surdyka i Oliwia Kozak. Siódmoklasistki  przywiozły ze sobą przygotowany wcześniej koszyk  pełen symboli wielkanocnych, którego zawartość pięknie zaprezentowały przed publicznością. W naszym koszyku wielkanocnym obok ogólnopolskich symboli wielkanocnych dominowały symbole związane z naszym regionem.  Opiekunem uczennic w czasie przeglądu była pani Elżbieta Rodzeń – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

„OZDOBA WIELKANOCNA” – Konkurs rozstrzygnięty!!!

Tuż przed Wielkim Tygodniem w naszej szkole  nastąpiło  rozstrzygnięcie konkursu pn. „Ozdoba Wielkanocna” zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. Konkurs wielkanocny adresowany był do uczniów klas 0-III.

Konkurs miał na celu kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej, popularyzację obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi z uwzględnieniem środowiska dzieci  oraz pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu.

Poziom arcydzieł wielkanocnych był niezwykle wyrównany.  Przy ocenie prac Jury oceniało staranność i dokładność wykonania prac szczególną uwagę zwracało na oryginalność, zgodność z tematem – nawiązanie do tradycji, technikę oraz  materiał służący do wykonania prac. Po raz kolejny przy ocenie prac doceniona została kreatywność i pracowitość.

Komisja konkursowa z radością i zachwytem podziwiała 25 prac. Po dokładnym obejrzeniu prac postanowiła za pomysłowość i precyzję wykonania oraz ogromne zaangażowanie w przygotowaniu prac przyznać nagrody  – wszystkim uczestnikom I MIEJSCA. Gratulacje !

Prace konkursowe oraz nagrodzeni