KONKURS RECYTATORSKI „Kolory jesieni”

 

I znowu nadeszła… Z jednaj strony piękna, radosna i kolorowa, z drugiej smutna, ponura, deszczowa… Różnie bywa.  Jesień, bo o niej mowa, wzbudza ogromne emocje nie tylko wśród zwykłych ludzi, ale także jest głęboko zakorzeniona, wśród tych niezwykle wrażliwych na piękno otoczenia duszach artystycznych, jakimi są poeci i pisarze.

O jesieni mówią najpiękniejsze wiersze. A jaka w nich różnorodność – od złotej radości, po ogromny smutek.

Swoją  interpretację najpiękniejszych strof o jesieni przedstawili  21 listopada  uczniowie naszej szkoły. W konkursie recytatorskim „Kolory jesieni” wzięło udział trzydziestu siedmiu recytatorów, w dwóch kategoriach: klasy 0-I oraz klasy II – III. Jury w składzie Pani Dyrektor Maria Łyko, Panie Danuta Bednarz i Elżbieta Rodzeń  oraz uczennica klasy V – Karolina Surdyka –  Samorząd Uczniowski, wyłoniło zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki, zaś zwycięzcy dyplomy i nagrody książkowe. Konkurs przygotowały: Danuta Bednarz i Elżbieta Rodzeń.

Konkurs recytatorski

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POD HASŁEM „Kolory jesieni”

Temat konkursu: „Kolory jesieni”

W zakres tematyki wchodzą wiersze związane z jesienną porą roku, dowolnego polskiego autora. Podczas recytacji mile widziane stroje, rekwizyty pasujące do tematyki.
Cele konkursu:

         wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego,

         zainteresowanie dzieci poezją,

         rozwijanie zdolności recytatorskich,

         zachęcanie do występów na scenie,

         prezentacja umiejętności artystycznych dzieci,

Zasady uczestnictwa:

         konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0- III

(dwie kategorie wiekowe I kategoria klasa 0 i I; II kategoria klasa II i III)

         konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce jesiennej

         zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas.


Konkurs recytatorski odbędzie się 21 listopada.
Organizatorzy konkursu: Elżbieta Rodzeń i Ewa Bielecka

Ocenie podlegać będzie:

         dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

         interpretacja tekstu, tempo, intonacja