Konkurs plastyczny „Papierosom mówimy NIE!”

Regulamin konkursu plastycznego

Papierosom mówimy NIE!”

  1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem.

  2. Konkurs rozpoczyna się 21 listopada 2019 roku i trwać będzie do 10 grudnia 2019 r.

  3. Temat prac konkursowych brzmi: „Papierosom mówimy NIE!”.

  4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem. Uczniowie klas I-III w ramach programu „Nie pal przy mnie proszę”, a uczniowie klas IV-VIII w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Prace konkursowe należy złożyć pedagogowi szkolnemu pani Iwonie Bełza lub wychowawcy do 10 grudnia.

  2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką.

  3. Praca musi być wykonana samodzielnie w formacie A4 lub A3.

  4. Każda praca musi być podpisana.

Pedagog szkolny

Iwona Bełza