CHOINKA

Dnia 28 stycznia 2017 r. w naszej szkole zgodnie z tradycją odbyła się taneczna zabawa choinkowa. Zabawa ta miała charakter integracyjny, gdyż wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas, , a także uczestnikami zabawy było młodsze rodzeństwo naszych uczniów (którzy nie uczęszczają jeszcze do szkoły), oraz rodzice uczniów. Szkolny bal rozpoczęła pani Dyrektor Maria Łyko, która przywitała uczniów, nauczycieli i miłych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy. Zabawa rozpoczęła się wspólnym tańcem i trwała w godz. Od 10.00 do 15.00. W udekorowanej Sali i w kreacjach uczniów zaprojektowanych według własnych pomysłów, dobry humor i muzyka okazały się gwarantem wspaniałej zabawy. Uczniowie, którzy przygotowali ciekawe przebrania zostali w nagrodę udekorowani kotylionami przygotowanymi przez Samorząd Uczniowski. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Tadeusz Matyka, a wychowawcy klas 0 –VI przeprowadzili konkursy, w których mogli wziąć udział zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie. Odbyły się następujące konkurencje: (kl. 0 – III) – „Taniec z balonem”, „Usiądź na krzesełku”, „Kto szybciej”, „Zabawa z muzyką”, „Parząca piłka”, (kl. IV – VI) –„Krzesełka”, „Podawanie pluszaka”, „Taniec na gazecie”, „Rysowanie domu z zamkniętymi oczami”, „Zabawa z muzyką”, „Taniec z balonem”. Uczestników konkursu obserwowała komisja złożona z nauczycieli, która wyłoniła zwycięzców. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki, a pozostali uczniowie biorący udział w konkursach – nagrody pocieszenia. W czasie zabawy uczniowie udawali się wraz z wychowawcami
do swoich klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na zakończenie Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zabawy.

 

Zabawa choinkowa