VI Gminny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”

28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się VI Gminny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii” dla klas IV-VI. W zmaganiach wzięło udział 21 uczestników. Byli to uczniowie z: ZS Jeżowe – Centrum, PSP Jeżowe – Kameralne, PSP Jeżowe – Podgórze, ZS Groble, ZS Jata, ZS Stary Nart oraz ZS Cholewiana Góra.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 9.00, na początku Pani Dyrektor Maria Łyko powitała wszystkich uczniów wraz z nauczycielami – opiekunami. Następnie szczegółowo omówiła zasady regulaminowe konkursu oraz zaprosiła do rozwiązywania testu konkursowego, życząc sukcesów wszystkim uczestnikom.

Celem konkursu było wyłonienie trzech laureatów do etapu powiatowego oraz doskonalenie znajomości zasad ortograficznych, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i propagowanie kultury języka ojczystego. Test składała się z różnorodnych zadań ortograficznych i interpunkcyjnych z zakresu podstawy programowej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, składająca się z opiekunów uczniów. Podczas sprawdzania prac przez komisję konkursową, którą stanowili nauczyciele dzieci uczestniczących w konkursie, uczniowie mogli odpocząć przy słodkim poczęstunku. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie oglądali film, rysowali, a także dyskutowali na różne tematy, nawiązując nowe znajomości.

Następnie wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się na świetlicy szkolnej, gdzie Pani Dyrektor ogłosiła zwycięzców konkursu, pogratulowała ogromnej wiedzy i wręczyła pamiątkowe dyplomy, zaś laureatom nagrody książkowe oraz dyplomy.

Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali następujący uczniowie: I miejsce – Szymon Kata(PSP Jeżowe – Kameralne), II miejsce – ex aequo Jakub Krawiec (PSP Jeżowe – Kameralne) oraz Wiktoria Rychlik (ZS Groble), III miejsce – Katarzyna Serafin (ZS Jata), a także wyróżniono Patrycje Sudoł (ZS Jata) i Aleksandrę Watras (PSP Jeżowe – Kameralne). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz wizytówki. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała organizatorowi konkursu – p. Annie Szczęch oraz wręczyła podziękowania dla wszystkich nauczycieli przygotowujących uczniów do VI Gminnego Konkursu Ortograficznego. Następnie wykonano pamiątkowe fotografie.

Konkurs Ortograficzny