Pasowanie na ucznia klasy I

12 października 2023r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami. Uczniowie klas 0-3 wraz z rodzicami uczniów klasy pierwszej zgromadzili się, by uroczyście przyjąć do grona uczniów naszych młodszych kolegów. Na początku dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Były popisy śpiewu, recytacji i wiedzy. Ich występy i zaangażowanie spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, a małych artystów nagrodzono gromkimi brawami. W drugiej części, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszaki ślubowały być wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami i przyjaciółmi. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Maria Łyko dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Po oficjalnej części uroczystości rodzice zorganizowali dla nowo pasowanych uczniów i gości wspaniały poczęstunek.