KONKURS PLASTYCZNY „MALUJEMY JESIEŃ”

          W dniu 07.12.2023r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Malujemy jesień”.  Organizatorem Konkursu Plastycznego „Malujemy jesień” było Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Konkurs skierowany był dla uczniów klas 0-VIII (kategorie). Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody jesienią stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych, umożliwienie uczniom zaprezentowania własnej twórczości.  Uczniowie w swoich pracach wykorzystali dary jesieni, łącząc różnorodne techniki plastyczne. Powstały piękne, kolorowe prace.

         Jury miało niełatwe zadanie, ponieważ poziom wszystkich prac był bardzo wysoki, a dzieci wykazały się dużą pomysłowością.

            W konkursie „Malujemy jesień” uczennica klasy II – Faustyna Bajek zajęła I miejsce.

                 Gratulujemy Faustynce i życzymy dalszych sukcesów!!!