DZIEŃ PATRONA

Dnia 20 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji nadania Imienia św. Urszuli Ledóchowskiej oraz poświęcenia Sztandaru Szkoły. Tego dnia o godz. 8.30 uczniowie, nauczyciela, a także rodzice udali się do kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela na Mszę Św. Tego dnia na Mszę Św. i szkolną uroczystość został zaproszony J.E. ks. Biskup Edward Frankowski, który tego dnia miał zaszczycić swoją obecnością, jednak ze względów zdrowotnych nie przybył. Ceremonia rozpoczęła się Mszą Św. , którą celebrował Ks. Proboszcz Andrzej Kołcz. Podczas Mszy Św. i kazania Ks. Proboszcz podkreślał, jak wielki wpływ wychowawczy wywarła obecność św. Urszuli Ledóchowskiej na szkolny system wartości. Po zakończeniu uroczystości uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Gdy wszyscy uczestnicy uroczystości zebrali się na szkolnej świetlicy, pani Dyrektor Maria Łyko , serdecznie powitała wszystkich gości oraz wyraziła w swoim przemówieniu wielką radość, że Patronką naszej szkoły jest św. Urszula. Wśród znamienitych gości znaleźli się: ks. Andrzej Kołcz – Proboszcz naszej Parafii p.w. sw. Jana Chrzciciela, p. Stanisław Szot – Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, p. Zbigniew Wyka – Radny Gminy Jezowe, p. Józef Głuszak – Radny Gminy jeżowe, p. Kazimierz Krzyś – Sołtys Sołectwa Zagościniec. Następnie głos zabrali: p. Stanisław Szot – zastępca Wójta, oraz Ks. Proboszcz, którym towarzyszyła radość, wzruszenie i poczucie satysfakcji. Podkreślano, że uroczystość nadania Szkole Imienia i Sztandaru była wyjątkowym wydarzeniem a Imię św. Urszuli Ledóchowskiej stanowi wyzwanie i wyznacza kierunek pracy szkoły oraz zobowiązuje wszystkich do kultywowania polskich tradycji narodowych. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów kl. IV-VI, za którą odpowiedzialna była p. Katarzyna Bujak- Cisek, p. Andrzej Daniek czuwał nad przekazem medialnym, a p. Renata Łyko przygotowała dekoracje. Akademię rozpoczęto od przekazu multimedialnego, gdzie zostały przekazane najważniejsze momenty z dn. 20.06.2016r., kiedy to św. Urszula stała się Patronką naszej Szkoły. W dalszej części uczniowie przedstawili spektakl słowno- muzyczny, który był opowieścią z życia Patronki. Po skończonej akademii p. Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie akademii, a następnie zaprosiła Gości, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców z Rady Rodziców na obiad, a także aby złożyć okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej.