ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

Dnia 23 czerwca 2017r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016 / 2017. Po miesiącach nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje. Zakończenie roku szkolnego to czas na podsumowań, podziękowań oraz pożegnań. Wyjątkowo tego roku nie żegnaliśmy uczniów klasy szóstej, gdyż na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 grudnia 2016r. zgodnie z ustawą, w miejsce obecnie istniejących szkół powstaje 8 – letnia szkoła podstawowa. Tego dnia o godz. 8.00 na świetlicy szkolnej zebrali się uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego Szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie p. Dyrektor Maria Łyko powitała wszystkich zebranych na świetlicy i w swoim przemówieniu podsumowała kończący się rok szkolny dziękując całej społeczności szkolnej, szczególnie uczniom za wkładany trud i pracę, pilność, systematyczność i obowiązkowość w wypełnianiu codziennych obowiązków. Szczególne słowa uznania i podziękowania skierowała również do ks. Proboszcza Andrzeja Kołcza, nauczycieli, pracowników obsługi, rady Rodziców, oraz wszystkich rodziców za całoroczny wkład w wychowanie i rozwój uczniów a także rozwój szkoły. Następnie p. Dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody i dyplomy, gratulując najlepszym uczniom w szkole bardzo dobrych wyników. Dyplomy dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz nagrody uczniom, którzy brali udział w Dekanalnym Konkursie Biblijnym wręczył ks. proboszcz, następnie w pięknych słowach podziękował najpierw Pani Dyrektor, wręczając jej książkę jako podziękowanie za całokształt współpracy i pomocy, także podziękował,. Nauczycielom, uczniom i rodzicom. Skierował również prośbę do dzieci, żeby w czasie wakacji nie zapomniały o uczęszczaniu na Mszę św.. Następnie rozpoczęła się część artystyczna . Na scenę weszli uczniowie klasy szóstej, którzy wdzięcznym głosem i piosenką podziękowali wszystkim nauczycielom za troskę o wychowanie i naukę. Za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialna była p. Katarzyna Bujak- Cisek.

Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do klas, by odebrać świadectwa, a potem z radością mogli rozpocząć wakacje!

 

Zakończenie Roku szkolnego 2016/2017