KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA
        Kolejny rok szkolny uczniowie klasy I  realizują program „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Głównym jego celem jest wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw. Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych n-l przeprowadził zajecia. Uczestnicy otrzymali książeczki, odblaski i broszury informacyjne.