Wizytacja Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego

Dnia 01.10.2019r. miała miejsce w naszej szkole wizyta szczególnego Gościa– w ramach wizytacji kanonicznej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem naszą szkołę odwiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Edward Frankowski.

W imieniu całej społeczności szkolnej, Ks. Biskupa przywitała p. Dyrektor Maria Łyko. Następnie nasi zdolni uczniowie zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym. Po występie, Ksiądz Biskup skierował do nas kilka słów oraz udzielił wszystkim zebranym Błogosławieństwa.

Ksiądz Biskup Edward Frankowski spotkał się jeszcze na krótkiej katechezie z uczniami kl. VI oraz nauczycielami i pracownikami szkoły.

Wizyta tak szanownego Gościa była wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale także rodziców. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy Księdzu Biskupowi wielu Łask Bożych.

Galeria zdjęć