Narodowe Czytanie

Samo już czytanie książek kształci.

Im więcej się czyta, im lepsze książki,

tym bardziej kształcą one swoich czytelników.

Stanisław Konarski

6 września 2019 roku o godz. 1100 w naszej szkole zostało zorganizowane Narodowe Czytanie pod hasłem „Nowele polskie”. Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP.

W tym roku czytane były utwory zaliczane do klasyki polskiej noweli. Z tej okazji uczniowie klasy szóstej na apelu odczytali „Katarynkę” Bolesława Prusa, zaś klasa siódma na godzinie wychowawczej czytała z podziałem na role „Sachem” Henryka Sienkiewicza.

Organizatorzy z tej akcji przygotowali gazetkę ścienną zachęcającą do czytania oraz krótką charakterystykę noweli jako nowożytnego gatunku prozy.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Na zakończenie Pani Dyrektor Maria Łyko podziękowała p. Annie Szczęch, p. Magdalenie Bajek i p. Joannie Zybura za przygotowanie uczniów i przeprowadzenie akcji w naszej szkole.

Wspólne czytanie