Akcja „Zapal znicz bohaterowi”

Ostoją każdego narodu jest miłość Ojczyzny.

św. Urszula Ledóchowska 

Patronką naszej szkoły jest św. Urszula Ledóchowska – wielka patriotka, mająca silne korzenie patriotyczne .Uczniowie naszej szkoły już od najmłodszych lat zapatrzeni w Patronkę Szkoły włączają się w różne akcje upamiętniające bohaterów walczących o Niepodległość Polski. Tak też w listopadzie włączyliśmy się w akcję „Zapal znicz bohaterowi” organizowaną przez IPN w Rzeszowie – wspólna akcja IPN, Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Związku Harcerstwa Polskiego. 

  Dnia 5 listopada 2018r.uczniowie klas I-III wraz z przedszkolakami oraz wychowawcami wybrali się na pobliski cmentarz w Jeżowem.
Okres świąt listopadowych, tj. dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny i trwające obchody 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, to także czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych i modlitwy. Nawiedzając w tym dniu cmentarz, wspólnie zapaliliśmy znicze i modliliśmy się. Byliśmy w tej części cmentarza, w której pochowani są żołnierze, którzy walczyli podczas I i II wojny światowej. Ważną chwilą była zaduma przy mogile upamiętniającej wieczny spoczynek 9 polskich żołnierzy. Pomnik przedstawia żołnierza w hełmie klęczącego na jedno kolano przed krzyżem, o który oparto plecak. Obok nogi żołnierza leży karabin. U podnóża Pomnika Żołnierzy Września 1939 zlokalizowano kolejny – Pomnik Poległych – składający się z 9 grobów żołnierzy zamordowanych w latach 1918 – 1988. Jak podają tu źródła, są to nagrobki poległych pod Groblami w maju 1943 roku Eugeniusza Ostrowskiego (18 lat), Franciszka Turka (18 lat), Stanisława Borczaka (18 lat) i Stanisława Giętki (43 lata) oraz zamordowanych 18 czerwca 1945 roku Eugeniusza Mandeckiego (18 lat) i Franciszka Schonbornau (22 lata). Pozostałe 3 mogiły upamiętniają nieznanych żołnierzy poległych we wspomnianym wcześniej okresie. Jeden z wychowawców przeczytał na głos informacje tam zawarte. Potem przeszliśmy wspólnie alejkami cmentarza, zatrzymywaliśmy się przy grobach kapłanów, zwracając uwagę na daty urodzenia i śmierci. Pogoda dopisała, słońce oświecało nagrobki oraz stare zapomniane mogiły. Wizyta na cmentarzu była wyjątkową okazją sprzyjającą powadze i zamyśleniu, wizyta ta pokazała, że dzieci chętnie angażują się we wspólne inicjatywy, a przy tym uczą się wyrażania swojego patriotyzmu poprzez pamięć o tych, którzy zginęli, oddając swoje życie z miłości do Ojczyzny.

Na cmentarzu przed Grobem Nieznanego Żołnierza