Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

Dnia 10 listopada 2022 r. w odbyła się uroczysta akademia z   Narodowego Święta Niepodległości upamiętniająca 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, nieustannie wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie klasy II i IV recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość, zaś dziewczęta z klas V i VI wykonały taniec patriotyczny ze wstążkami. O godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły wspólnie odśpiewali Hymn na sali gimnastycznej w ramach akcji #SzkołaDoHymnu. To Święto sprawia, że odnawiamy w sobie poczucie tożsamości narodowej i dumy z tego, że jesteśmy Polakami, uczymy młode pokolenie szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy dla Ojczyzny poświęcili własne życie, wspominając naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy zapłacili na naszą wolność najwyższą cenę – własne życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Uczniowie przygotowywali się do akademii pod opieką pani Iwony Bełzy i pani Joanny Zybury.

Zdjęcia z uroczystości 11 Listopada

Dzień Edukacji Narodowej w szkole

W naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Program słowno – muzyczny przygotowali uczniowie klasy VI i VIII, pod opieką wychowawców. Poprzez wiersze i piosenki uczniowie wyrazili nauczycielom i wszystkim pracownikom naszej szkoły swoją wdzięczność za wiedzę, trud, serce i uśmiech. Wyrazem szacunku wobec Pani Dyrektor, Księdza Proboszcza, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych było wręczenie symbolicznych róż z dołączonymi życzeniami.

Zdjęcia z Uroczystości Dnia Edukacj Narodowej

Uroczystość Pasowania na Ucznia kl. I

6 października 2022 r. odbyła  się w naszej szkole uroczystość „Pasowania na Ucznia”. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu  dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie tańczyć,  śpiewać i recytować wiersze. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim piórem przez Dyrektor Szkoły Marię Łyko. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

Pasowanie na Ucznia

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem spotkała się na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość szkolną poprzedziła Msza Święta odprawiona przez Ks. Proboszcza Andrzeja Kołcza w kościele parafialnym. Następnie wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej. Wprowadzono Sztandar szkoły i odśpiewano Hymn „Mazurek Dąbrowskiego” a pani Dyrektor Maria Łyko powitała wszystkich po wakacyjnej przerwie. Życzyła dzieciom oraz kadrze pedagogicznej owocnego roku szkolnego pełnego sukcesów, a rodzicom – radości z osiągnięć ich dzieci. Na koniec uczniowie kl. III i IV krótkim programem artystycznym wspominali minione wakacje, przypomnieli tragiczne wydarzenia 1939 roku oraz życzyli udanego nowego roku szkolnego. Potem uczniowie rozeszli się do sal na spotkania z wychowawcami.

Witamy w Nowym Roku Szkolnym 2022/2023

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 roku o godzinie 8:30 z PSP Jeżowe-Kameralne wyruszyli uczniowie wraz z nauczycielami na czele z Pocztem Sztandarowym do kościoła na uroczystą Mszę Świętą z okazji zakończenia roku szkolnego. Po Mszy świętej na sali gimnastycznej cała społeczność uczniowska odśpiewała uroczyście Hymn Polski i nastąpiło przekazanie przez uczniów klasy VIII Sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem młodszym kolegom i koleżankom.

Na początku zabrała głos pani dyrektor Maria Łyko, która przywitała: Księdza Proboszcza, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.  Szczerze dziękowała wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym, podsumowała ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. W dalszej części uroczystości Dyrektor Szkoły wręczała nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wyróżnionym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, a także za wzorową frekwencję, wzorową pracę w Samorządzie Uczniowskim, wzorowe oszczędzanie w Szkolnej Kasie Oszczędności oraz pracę społeczną i charytatywną w szkole.

Uczniowie klasy VIII przedstawili akademię z okazji zakończenia roku szkolnego. Podziękowali wszystkim za te kilka lat spędzonych w szkole, za miłą atmosferę, wyrozumiałość, za przekazaną wiedzę i cenne życiowe wskazówki. Podziękowanie w stronę Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników skierowała też pani Bożena Zaguła – przedstawiciel Szkolnej i Klasowej Rady Rodziców, a jednocześnie rodzic ucznia klasy VIII. Następnie klasa VII krótkim wystąpieniem pożegnała uczniów klasy VIII i wręczyła im skromne upominki

Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła życzenia uczniom kończącym naukę w szkole podstawowej: były to życzenia sukcesów w dalszej nauce i w życiu oraz udanego wypoczynku wakacyjnego.

Po zakończeniu uczniowie klasy VIII i pracownicy szkoły udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców klasy VIII.

Dzień Patrona

Święta Urszula Ledóchowska jest patronką Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem – Kameralnem. 29 maja obchodzimy Dzień Patrona, który przypada w dzień urodzin Świętej.  W tym roku odbyła się uroczysta akademia  z udziałem wszystkich uczniów. Wspólnie mogliśmy wysłuchać pięknej inscenizacji przygotowanej przez straszych uczniów z klasy VII i IV, w której przedstawione były najważniejsze wydarzenia z życia świętej Urszuli. Po obejrzeniu przedstawienia pani Dyrektor podziękowała wszytkim za zaangażowanie w przygotowania do Dnia Patrona. Przypomniała najważniejsze motto naszej szkoły:

„Nie wszyscy zostaliśmy powołani do bohaterstwa męczeństwa, ale wszyscy powołani jesteśmy do bohaterstwa świętości”.

Pani Dyrektor zaprosiła do udziału uczniów z klas 0 i I w konkursie plastycznym pt. „Święta Urszula Ledóchowska patronką naszej szkoły” oraz konkursów wiedzy o patronie przygotowane na dalszą część obchodów Dnia Patrona w naszej szkole.

 

231 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 28 kwietnia 2022r. w naszej szkole świętowaliśmy 231 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, przygotowana przez uczniów klasy VII i VIII, pod opieką nauczycieli: pani Joanny Biel i pani Doroty Ruszak.

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkolnego oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie w swoich wystąpieniach przybliżyli ideę ustawy zwanej „Konstytucją 3 Maja”, uchwalonej na Sejmie Czteroletnim, dnia 3 maja 1791 roku. W trakcie akademii zaśpiewano pieśń „Witaj majowa jutrzenko”.

Przypomniano również, że 3 maja to święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a poprzedzający go dzień 2 maja, to Dzień Flagi RP.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, uczniowie klasy II, pod opieką pani Ewy Bieleckiej, zaprezentowali piękny taniec patriotyczny.

Na zakończenie spotkania, głos zabrali: Pani Dyrektor Maria Łyko oraz Ksiądz Proboszcz Andrzej Kołcz.

Zdjęcia z akademii

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

Dnia 25 czerwca 2021 roku zakończyliśmy kolejny niezwykle wymagający rok szkolny. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, po której odbyła się wzorcowa zmiana Pocztu Sztandarowego, który po raz ostatni, w tym składzie raczył nas piękną oprawą Mszy Świętej.

Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa i gratulacje od swoich wychowawców po czym udali się na wakacyjny odpoczynek. Pani Dyrektor uroczyście pożegnała uczniów klasy ósmej gratulując im sukcesów oraz wyników w nauce a rodzicom podziękowała za zaangażowanie w życie szkoły. Po rozdaniu nagród, świadectw i listów pochwalnych wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia. Wzruszające także było pożegnanie z wychowawczynią Panią Anną Szczęch. Klasa siódma również chcąc się pożegnać ze starszymi kolegami, przygotowała dla nich pamiątkowe prezenty.

Wszystkie działania i czynności związane z przebiegiem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021 były zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!!

 

Pożegnanie klasy VIII

Wizyta Świętego Mikołaja

Dzień 6 grudnia jest wyjątkowym dniem dla wszystkich, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jest to dzień wypełniony uśmiechem radością i życzliwością, dzień, w którym świętujemy imieniny ulubionego przez wszystkich Świętego Mikołaja.

Dzieci na powitanie Św. Mikołaja zaprezentowały wierszyki, piosenkę, a także obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami, przyjmowanymi z wypiekami na twarzach i z nieskrywaną radością.

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada #SzkołaDoHymnu

Dnia 11 listopada 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 r. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Uczniowie z młodszych klas wykonali taniec z patriotycznymi barwami. Następnie przeszliśmy pod pomnik św. Andrzeja Boboli z złożyliśmy pamiątkowe kwiaty. O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego” w ramach akcji #SzkołaDoHymnu. Dzień ten dla wielu z nas jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

 

Obchody 11 listopada