Nadanie Imienia i poświęcenie sztandaru

Najważniejszym wydarzeniem dla szkoły było nadanie imienia i poświęcenie sztandaru o czym możemy przeczytać tutaj:

 

 http://www.powiat-nisko.pl/index.php/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/edukacja/540-nadanie-imienia-sp-w-jezowem-kameralne

NADANIE IMIENIA ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

ORAZ NADANIE SZTANDARU

Doniosłym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej – uczniów, Dyrekcji, Nauczycieli, pracowników i rodziców, było nadanie naszej szkole Imienia św. Urszuli Ledóchowskiej oraz nadanie Sztandaru. Na tę uroczystość staraliśmy się przygotować należycie, dlatego w organizację tego przedsięwzięcia zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie, a także rodzice, aby wszyscy czuli, że Patron, którego wspólnie wybraliśmy, jest nam bliski, znany i potrzebny. Chcieliśmy poznać dobrze życie naszej Patronki, wartości, którymi się kierowała i ideały, którym poświęcała życie. Chcieliśmy poprzez obecność św. Urszuli Ledóchowskiej w naszych planach wychowawczych, zaznaczyć Jej wpływ na nasz szkolny system wartości. W tym celu odbywały się pokazy, liczne konkursy m.in. Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie, konkurs plastyczny „Św. Urszula w oczach dziecka”, a także zostały przygotowane stosowne dekoracje.

Dnia 20 czerwca 2016 r. św. Urszula Ledóchowska stała się Patronką naszej Szkoły. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą Św. w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem, którą w obecności uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych Gości celebrował Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Podczas trwania Mszy Św. Ks. Biskup poświęcił Sztandar Szkoły, przyniesiony przez delegację Rady Rodziców. Po zakończeniu uroczystości w kościele uczestnicy udali się do szkoły, gdzie na placu szkolnym rozpoczęła się szkolna część uroczystości. Gdy wszyscy uczestnicy uroczystości zebrali się na placu szkolnym nastąpiła bardzo uroczysta chwila. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz w asyście Ks. Proboszcza Andrzeja Kołcza, zaproszonych Księży, p. Senator Janiny Sagatowskiej, Wójta Gminy Jeżowe p. Marka Stępaka i Dyrektora Szkoły p. Marii Łyko poświęcił tablicę pamiątkową ufundowaną przez rodziców ku czci św. Urszuli Ledóchowskiej. Tablica wykonana z mosiądzu przedstawia wizerunek św. Urszuli oraz słowa – ” Nie wszyscy zostaliśmy powołani do bohaterstwa męczeństwa, ale wszyscy powołani jesteśmy do bohaterstwa świętości.” Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała pani Senator Janina Sagatowska wraz z Dyrektorem Szkoły p. Marią Łyko. Następnie odśpiewano hymn państwowy, po czym głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Maria Łyko, która w swoim przemówieniu uzasadniła wybór św. Urszuli Ledóchowskiej na Patrona oraz serdecznie powitała licznie przybyłych Gości wyrażając wdzięczność dla wszystkich, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość. Wśród znamienitych Gości znaleźli się: J.E. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz – Biskup Sandomierski, Ks. dr Roman Janiec – Notariusz Kurii Sandomierskiej, p. Janina Sagatowska – Senator RP, Ks. Andrzej Kołcz – Proboszcz naszej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem, Ks. Krzysztof Pałac – Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Jeżowem, Ks. Stefan Śnieżek – Proboszcz Parafii p. w. św. Katarzyny w Łętowni, Ks. Grzegorz Stępień – Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Cholewianej Górze, Ks. Jan Ziętarski – Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach, Ks. Mariusz Bajek – Proboszcz Parafii p. w. MB Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, Ks. Kazimierz Lęcznar – Prałat Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach, p. Robert Bednarz – Starosta Powiatu Niżańskiego, p. Tomasz Kozak – Radny Powiatu Niżańskiego, p. Barbara Obara – Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu, p. Marek Stępak – Wójt Gminy Jeżowe, p. Mirosław Bajek – Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe, p. Stanisław Szot – Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, p. Roman Łyko – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeżowe, p. Marian Koc – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeżowe, p. Zbigniew Wyka – Radny Gminy Jeżowe, p. Adam Trela – Radny Gminy Jeżowe, p. Józef Głuszak – Radny Gminy Jeżowe, p. Henryk Tomczyk – Radny Gminy Jeżowe, p. Krzysztof Sibiga – Radny Gminy Jeżowe, p. Bogdan Bednarz – Radny Gminy Jeżowe, Siostra Małgorzata Krupecka ze Zgromadzenia Siostr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Siostra Beata Zawiślak ze Zgromadzenia Siostr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, p. Gabriel Lesiczka – były Wójt Gminy Jeżowe, p. Zbignierz Bednarz – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, p. Stanisława Ligas – Dyrektor ZS w Jacie, p. Katarzyna Sudoł – Dyrektor ZS w Jeżowem – Centrum, p. Teresa Sitarz – Dyrektor PSP w Jeżowem – Podgórzu, p. Grażyna Podedworna – Dyrektor ZS w Groblach, p. Krystyna Jabłońska – Dyrektor Gimnazjum w Jeżowem, p. Zygmunt Kowalski – Dyrektor ZS w Starym Narcie, p. Grzegorz Kołodziej – Dyrektor ZS w Cholewianej Gorze, p. Irena Maj – Surdyka – Dyrektor SP w Kamieniu, p. Kazimierz Krzyś – Sołtys Solectwa Zagościniec, p. Marta Koc – Pracownik Oświaty Gminy Jeżowe, Siostra Aneta od Aniołów, Siostra Katarzyna od Aniołów, p. Eugeniusz Drabik – wykonawca ostatniej inwestycji szkoły, p. Janina Bielecka – była nauczycielka PSP Jeżowe – Kameralne, p. Maria Tabaka – była nauczycielka PSP Jeżowe – Kameralne, p. Zofia Tabor, p. Tadeusz i Anna Drelich, p. Stanisława Krzyś. Następnie prowadząca uroczystość p. Iwona Bełza poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Bajka o odczytanie Uchwały w sprawie nadania Imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem – Kameralnem. Następnie poczet sztandarowy rodziców wprowadził Sztandar i uroczyście przekazał go Dyrektorowi Szkoły – przewodniczącemu Rady Pedagogicznej. Kolejną częścią ceremonii było przekazanie Sztandaru uczniom. Pani Dyrektor oddając w ich ręce Sztandar, prosiła, by zawsze okazywali mu szacunek, a swoją postawą i zachowaniem przynosili chlubę szkole. Następnie dokonano opisu Sztandaru Szkoły i oficjalnie go zaprezentowano. Po tym akcie nastąpił moment wbijania symbolicznych gwoździ przez zaproszonych Gości w przygotowany wcześniej zwój książki wykonany z drewna. Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy składali na ręce Pani Dyrektor gratulacje, którym towarzyszyła radość, wzruszenie i poczucie satysfakcji. Podkreślano, że uroczystość nadania Szkole Imienia i Sztandaru jest wyjątkowym wydarzeniem, a Imię św. Urszuli Ledóchowskiej stanowi wyzwanie i wyznacza kierunek pracy szkoły oraz zobowiązuje wszystkich do kultywowania polskich tradycji narodowych. Płynęły gorące życzenia, by wymarzona przez Patronkę Polska była dla całej społeczności szkolnej cenną wartością, by podejmowane przez szkołę nowe, odważne, służące pożytkowi wspólnemu zadania były źródłem zadowolenia i satysfakcji. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas I- VI, pod kierunkiem p. Anny Szczęch, p. Katarzyny Bujak – Cisek, oraz p. Andrzeja Dańka. Zaprezentowany został wzruszający spektakl słowno-muzyczny, przygotowany przez występujących uczniów, który był opowieścią z życia Patronki. Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich Gości na poczęstunek oraz obejrzenie przygotowanych przez nauczycieli tablic, wystaw. Można było zwiedzić gmach szkoły, a także złożyć okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej. Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki specjalnie przygotowane na tę uroczystość.

Dzień nadania Szkole Imienia i Sztandaru był uroczysty i podniosły, święto to, pozostawia niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń, które z pewnością na długo pozostaną w naszych sercach.