Ogłoszenie

Według wytycznych MEN przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Dlatego prosimy aby ten czas wykorzystać do utrwalania oraz poszerzania swojej wiedzy.
Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową.

Ponadto uczniowie poszczególnych klas są proszeni o przeanalizowanie i uzupełnienie następujących tematów z matematyki (uczniowie korzystają z książek i ćwiczeń, które mają do dyspozycji w wersji papierowej w domu):

– kl. IV
Temat: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
(zad. 1,2,3 str. 158, 159 – podręcznik, str. 61 – ćwiczenia)
Temat: Porównywanie ułamków
(zad. 1,3,4 str. 161 – podręcznik, str. 62,63 – ćwiczenia)
Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków
(zad. 1,2 str. 165 – podręcznik, str. 64,65 – ćwiczenia)

– kl. V
Temat: Równoległoboki i romby
(zad. 1,2 str. 129 – podręcznik, str. 60-62 – ćwiczenia)
Temat: Miary kątów w równoległobokach
(zad. 1,2 str. 130, str. 63 – ćwiczenia)
Temat: Trapezy
(zad. 1,5 str. 131,132 – podręcznik, str. 64,65 – ćwiczenia)

kl. VI
Zadania utrwalające
Zad. 7, 9, 17, 23, 26, 28, 32, 40, 41, 45, 49, 52, 54, 59, 67, 81, 97, 98
str. 239 – 251 – podręcznik

kl. VII
Temat: Potęga o wykładniku naturalnym
(zad. 1,2,6,10 str. 221,222- podręcznik, str. 51 – ćwiczenia)
Temat: Iloczyn i iloraz potęg o tych samych podstawach
(zad. 1,2,5 str. 226 – podręcznik, str. 52 – ćwiczenia)
Temat: Potęgowanie potęgi
(zad. 1-4 str. 229 – podręcznik, str. 53 – ćwiczenia)

kl. VIII
Uczniowie klasy VIII codziennie otrzymują i konsultują zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty poprzez Messenger’a.