Nowa część budynku szkoły

Uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie nowej części budynku szkoły

23 listopada 2015 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie nowej części budynku naszej szkoły. W ten bardzo szczególny dzień z placu szkolnego o godz 9.00 wszyscy uczniowie, Grono pedagogiczne oraz Zacni Goście, udali się do kościoła parafialnego p/w św. Jana Chrzciciela w Jeżowem, gdzie Ksiądz Proboszcz Andrzej Kołcz odprawił uroczystą Mszę św. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii. W wypełnionej po brzegi sali, znaleźli się Zacni Goście, którzy zaszczycili swoją wizytą i przybyli na tę uroczystość. Byli wśród nich : Ksiądz Proboszcz – Andrzej Kołcz, pani Senator – Janina Sagatowska, Starosta Powiatu Niżańskiego – pan Robert Bednarz, Radny Powiatu Niżańskiego – pan Tomasz Kozak, Wójt Gminy Jeżowe – pan Marek Stępak, Sekretarz Urzędu Gminy – pan Kazimierz Bujak, Inspektor Nadzoru – pan Stanisław Siek, Pracownik Oświaty w gminie Jeżowe – pani Marta Koc, a także Radni Gminy Jeżowe ( pan Zbigniew Wyka, pan Adam Trela, pan Roman Łyko, pan Józef Głuszak, pan Grzegorz Bieleń i pani Danuta Pikor), sołtys sołectwa Zagościniec – pan Kazimierz Krzyś, Wykonawca inwestycji III etapu rozbudowy szkoły – pan Eugeniusz Drabik, a także nauczyciele, rodzice i wszyscy uczniowie naszej szkoły. W pierwszej części oficjalnej Pani Dyrektor Maria Łyko serdecznie powitała wszystkich Gości, rodziców, mieszkańców wsi, Nauczycieli oraz wszystkich uczniów naszej szkoły. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Magdalena Partyka, która skierowała prośbę do Księdza Proboszcza o poświęcenie nowej części budynku szkoły. Po odmówieniu stosownych modlitw Ksiądz Proboszcz poświęcił świetlicę, bibliotekę z czytelnią, pomieszczenie do wydawania posiłków, sanitariaty, szatnie, hall oraz korytarz, po czym wyraził swoją radość i zadowolenie z tak dokonanego przedsięwzięcia. Potem Pani Dyrektor szczegółowo przedstawiła historię naszej szkoły, jej kolejne etapy rozbudowy oraz podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej rozbudowy. Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Jeżowe – pan Marek Stępak, pani Senator Janina Sagatowska oraz Starosta Powiatu Niżanskiego- pan Robert Bednarz, którzy wyrazili radość z faktu poświęcenia i oddania do użytku zmodernizowanego budynku szkoły oraz pogratulowali Dyrekcji i uczniom pięknego obiektu, życząc dalszych sukcesów i osiągnięć w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy. Po przemowach Gości, Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do obejrzenia akademiii z okazji Święta Niepodległości i poświęcenia szkoły w wykonaniu uczniów klasy I – VI. Dla upamiętnienia tego ważnego wydarzenia grupa uczniów pod kierunkiem Pani Anny Szęch, pani Magdaleny Bajek,  zaprezentowała wzruszający program poetycko – muzyczny, który bardzo spodobał się publiczności. W trakcie przedstawienia nie zabrakło rysu historycznego przedstawiającego najważniejsze postacie i wydarzenia polityczne, które doprowadziły do powstania wolnej i suwerennej Polski. Były wiersze i stosowne pieśni, które oddały patriotyczny charakter uroczystości. Po skończonej akademii Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich Gości na poczęstunek. Zaproszeni Goście mogli zwiedzić gmach szkoły, a także złożyć okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej.

To była podniosła, pełna patriotycznych i wychowawczych elementów oraz świetnie przygotowana i przeprowadzona uroczystość, która zapisuje się w naszych sercach, oraz w dziejach naszej szkoły.