Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

   26 października w naszej szkole odbyła się uroczystość „ Pasowania na uczniów” dzieci z klasy 1. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości.

Następnie „pierwszoklasiści” uroczyście ślubowali na sztandar szkoły:

W obecności zaproszonych gości, dyrektora, nauczycieli, rodziców koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia

ŚLUBUJĘ

Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą

ŚLUBUJĘ

Dbać o dobre imię swojej szkoły

ŚLUBUJĘ

Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom

ŚLUBUJĘ

Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość

ŚLUBUJĘ”.

Dyrektor Szkoły pani Maria Łyko dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”.

Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej pani Ewa Bielecka wręczyła uczniom dyplomy, a rodzice ufundowali pamiątkowe medale i słodycze.

Na uroczystość przybyła również dyrektor Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Jeżowem pani Genowefa Wachałowicz, która wręczyła dzieciom książeczki SKO z symbolicznym wkładem 2 zł.

 

Pasowanie pierwszoklasistów

Dzień Papieski 2017

Jan Paweł II –  papież Polaków, dla większości z nas stał się ideałem pod każdym względem i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  Z tej okazji w  październiku w naszej szkole obchodziliśmy kolejną  rocznicę wyboru  Jana Pawła II na papieża . Wywody odczytywane były przez uczennice i uczniów. Przy pomocy prezentacji przedstawiono krótki życiorys i miejsca w sposób szczególny przypominające naszego Świętego.  Występ urozmaicały ulubione pieśni Jana Pawła II zaśpiewane przez dzieci  z akompaniamentem gitary.

Dzień Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej.html#

 

16 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na akademię przybyli uczniowie, Grono Pedagogiczne, pracownicy obsługi oraz rodzice. Apel rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Łyko, która zaprosiła wszystkich zebranych do wysłuchania programu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów klasy VII pod przewodnictwem pani Małgorzaty Poisel i pani Haliny Rogala. Program artystyczny był bardzo ciekawy i urozmaicony piosenką i słowem. Uczniowie uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym doceniając i podkreślając swoją  wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie części artysycznej uczniowie wręczyli nauczycielom przygotowane wcześniej upominki. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała uczniom oraz nauczycielom za przygotowaną akademię, a następnie słowa swe skierowała do wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty dziękując za dotychczasowe zaangażowanie życząc wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych rodziców, pod przewodnictwem pani Magdaleny Partyki, przewodniczącej Rady Rodziców. Były kwiaty i słowa uznania w stosunku do dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, oraz poczęstunek przygotowany wcześniej przez rodziców. Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Dzień Edukacji Narodowej

Apel uczczenia 78 rocznicy 17 września

 

        W dniu 21 września 2017 roku odbył się uroczysty apel dla uczczenia 78 rocznicy wkroczenia wojsk radzieckich do Polski. 

 Uczniowie w krótkim montażu słowno-muzycznym przypomnieli, że Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę łamiąc tym samym pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.

 Podkreślili, że tamte wydarzenia są częścią historii naszego narodu, a groza tamtych dni powinna być przestrogą dla nas wszystkich, aby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły.

Apel uczczenia 78 rocznicy 17 września

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczął się nowy rok szkolny i z  jego początkiem ruszyła ta oto strona internetowa

NASZEJ SZKOŁY !!! 

 

Zachęcamy do jej obejrzenia.

Miłego oglądania! 🙂

 

Dnia 4 września 2017 roku, uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice powitali nowy rok szkolny 2017/2018. Rozpoczął się o godz. 8,00 uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem, a następnie pod opieką wychowawców wszyscy udali się do szkoły. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Maria Łyko, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Potem przekazała ogólne informacje na temat organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/18. Na koniec życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły owocnej i wytrwałej pracy w nowym roku szkolnym. Zaraz potem pani Ewa Bielecka przystąpiła do części artystycznej nawiązującej do minionych wakacji oraz kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, przygotowanej przez uczniów kl.IV. Podczas akademii uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.

 

 Zdjęcia z uroczystej akademii:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

Dnia 23 czerwca 2017r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016 / 2017. Po miesiącach nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje. Zakończenie roku szkolnego to czas na podsumowań, podziękowań oraz pożegnań. Wyjątkowo tego roku nie żegnaliśmy uczniów klasy szóstej, gdyż na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 grudnia 2016r. zgodnie z ustawą, w miejsce obecnie istniejących szkół powstaje 8 – letnia szkoła podstawowa. Tego dnia o godz. 8.00 na świetlicy szkolnej zebrali się uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego Szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie p. Dyrektor Maria Łyko powitała wszystkich zebranych na świetlicy i w swoim przemówieniu podsumowała kończący się rok szkolny dziękując całej społeczności szkolnej, szczególnie uczniom za wkładany trud i pracę, pilność, systematyczność i obowiązkowość w wypełnianiu codziennych obowiązków. Szczególne słowa uznania i podziękowania skierowała również do ks. Proboszcza Andrzeja Kołcza, nauczycieli, pracowników obsługi, rady Rodziców, oraz wszystkich rodziców za całoroczny wkład w wychowanie i rozwój uczniów a także rozwój szkoły. Następnie p. Dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody i dyplomy, gratulując najlepszym uczniom w szkole bardzo dobrych wyników. Dyplomy dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz nagrody uczniom, którzy brali udział w Dekanalnym Konkursie Biblijnym wręczył ks. proboszcz, następnie w pięknych słowach podziękował najpierw Pani Dyrektor, wręczając jej książkę jako podziękowanie za całokształt współpracy i pomocy, także podziękował,. Nauczycielom, uczniom i rodzicom. Skierował również prośbę do dzieci, żeby w czasie wakacji nie zapomniały o uczęszczaniu na Mszę św.. Następnie rozpoczęła się część artystyczna . Na scenę weszli uczniowie klasy szóstej, którzy wdzięcznym głosem i piosenką podziękowali wszystkim nauczycielom za troskę o wychowanie i naukę. Za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialna była p. Katarzyna Bujak- Cisek.

Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do klas, by odebrać świadectwa, a potem z radością mogli rozpocząć wakacje!

 

Zakończenie Roku szkolnego 2016/2017

Dzień Matki

Dzień Matki

3 MAJA uroczysta akademia

27 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, które przypada na dzień 2 maja. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Łyko, a później oddała głos dzieciom biorącym udział w akademii. Program nawiązywał do historii Konstytucji 3 Maja oraz polskich symboli narodowych. Uczniowie recytowali utwory liryczne poświęcone wydarzeniu, a także śpiewali pieśni patriotyczne. Występujący uczniowie również przybliżyli zebranym okoliczności uchwalenia tego doniosłego dokumentu. Narrator poinformował, iż Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Dokument ten oznaczał przemianę ustroju Rzeczpospolitej, uznanego za przestarzały i niosący szkody dla narodu. W efekcie znosił liberum veto, wolną elekcję oraz prawo do konfederacji, a władza została podzielona na ustawodawcza, wykonawczą i sądowniczą. Ustanowienie Konstytucji 3 Maja było ostatnią próbą ratowania Polski. Wszyscy zebrani z ciekawością tak ważnych dla każdego Polaka wydarzeń historycznych. Na koniec Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom – Joanna Zybura i Anna Szczęch , za przygotowanie tak pięknej lekcji historii.

 

Zdjęcia z akademii

Jasełka bożonarodzeniowe

Dziś w stajence mały Jezus się narodził,

I pobożnie swoje małe rączki złoży,

Chociaż jest maleńki, błogosławi już ,

Wszystkim, którzy zaśpiewali Mu…”

Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań, łamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania przy wigilijnym stole oraz dzielenia się radością z przyjścia na świat Maleńkiej Miłości, dlatego nasza szkolna społeczność w uroczysty sposób rozpoczęła czas świętowania narodzin Zbawiciela.

Dnia 22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w PSP im. Św. Urszuli Ledóchowskiej odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Na szkolnej świetlicy byli obecni wszyscy uczniowie, Ksiądz Proboszcz, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy obsługi.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Łyko, która serdecznie powitała zebranych, następnie zaprosiła do wysłuchania Jasełek pod hasłem: „Dziś w stajence mały Jezus się narodził…” w wykonaniu uczniów klas II-VI, przygotowanych przez p. Annę Szczęch i p. Joannę Zyburę.

Podczas inscenizacji uczniowie wcielili się w postacie biblijne, odgrywając role jak profesjonalni aktorzy. Maryja , Józef, aniołowie, pasterze, Trzej Królowie pięknie prezentowali się w strojach, przybliżając zebranym po raz kolejny cud narodzin Jezusa – Maleńkiej Miłości w ubogiej stajni na sianie. Całość przedstawienia dopełniały piękne polskie kolędy i pastorałki przy akompaniamencie uczniów uczących się w szkole muzycznej. Po zakończeniu części artystycznej Pani dyrektor podziękowała młodym artystom i ich opiekunom za przygotowanie pięknej inscenizacji bożonarodzeniowej.

Punktem kulminacyjnym była szkolna Wigilia, rozpoczęta wspólną modlitwą i odczytaniem fragmentu z Ewangelii wg świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa przez Księdza Proboszcza Andrzeja Kołcza, który następnie złożył wszystkim życzenia z okazji świat Bożego Narodzenia. Potem świąteczne życzenia złożyła również Pani Dyrektor. Na koniec wychowawcy klas rozdali uczniom opłatek i wszyscy zebrani w radosnej atmosferze dzieląc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. Szkolną Wigilię zakończyliśmy wspólnym śpiewem kolęd i pastorałek.

 

Występ jasełkowy

11 listopada Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Tego dnia w świetlicy zebrali się uczniowie oraz Grono Pedagogiczne, aby wspólnie uczcić tak ważne święto dla każdego Polaka. Uczniowie w części artystycznej przybliżyli historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła z mapy Europy. Nie zabrakło rysu historycznego przedstawiającego najważniejsze postacie i wydarzenia polityczne, które doprowadziły do powstania wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Program artystyczno- historyczny przygotowany został przez p. Magdalenę Bajek i p. Andrzeja Daniek.

Akademia z okazji 11 listopada