PASOWANIE NA UCZNIA

Do uroczystości Pasowania na ucznia przystąpiło 10 uczniów klasy pierwszej pod czujnym okiem wychowawczyni Elżbiety Rodzeń. Do tej uroczystości przygotowywali się od początku roku szkolnego. Uczyli się tekstów, wierszy, piosenek, tańca – wytrwale ćwiczyli podczas prób.

17 października od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, przepiękna dekoracja – wszystko po to, aby ślubowanie i Pasowanie na ucznia klasy I wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Uczennice klasy IV i V szkoły powitały gorąco zaproszonych gości, Księdza Proboszcza, zastępcę Dyrektora Banku Spółdzielczego w Jeżowem, Dyrektora Szkoły, Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, a szczególnie serdecznie uczniów z klasy pierwszej. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach pierwszoklasiści przedstawili swoje talenty. Znajomość przepisów ruchu drogowego, wiadomości o Ojczyźnie, o Patronie Szkoły, pięknie zaśpiewane piosenki, aktorskie wykonanie poloneza były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed biało – czerwoną flagą pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Maria Łyko dokonała symbolicznego Pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła dotykając piórem uczniów klasy pierwszej.

Następnie Pani Dyrektor Szkoły, Ksiądz Proboszcz, Pani Zastępca Dyrektora Banku Spółdzielczego w Jeżowem, koleżanki z klasy czwartej i piątej życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się również Rodzice uczniów, którzy obdarowali swoje pociechy prezentami. Następnie Rodzice uczniów zaprosili swoje dzieci oraz zaproszonych Gości na poczęstunek

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Pasowanie

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Wykształcenie to dobro,

którego nic nie jest w stanie nas pozbawić

W naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli wszyscy zaproszeni goście, Nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie oraz rodzice.

Część artystyczną poprzedziło wystąpienie Pani Dyrektor Marii Łyko, która serdecznie powitała zebranych na uroczystości i zaprosiła do wysłuchania programu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów klasy II, VI i VII pod kierunkiem nauczycieli p. Iwony Bełzy, p. Anny Szczęch i p. Joanny Zybura.

Inscenizacja była podziękowaniem tym, którzy prowadzą nas do źródła wiedzy, czyli nauczycielom, a także pracownikom niepedagogicznym. Młodzi artyści docenili codzienny trud pracy pedagogicznej, poświęcenie oraz troskę o dobro wychowanków. Uczniowie zaprezentowali kilka scenek ukazujących codzienne zaangażowanie w zdobywaniu nowych wiadomości, a także przeprosili za różne szkolne wybryki. Program artystyczny urozmaicono piosenkami, a całość dopełnił taniec do piosenki „Chocolate” w wykonaniu uczniów.

Następnie słowa wdzięczności i uznania skierowała do Pani Dyrektor i Grona Pedagogicznego przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców, dziękując za trud wkładany w wychowanie i przekazywanie wiedzy uczniom, życząc wielu sukcesów edukacyjnych i zdrowotnych.

Kolejno rodzice wręczyli każdemu nauczycielowi róże jako wyraz szacunku, zaś uczniowie rozdali okolicznościowe kartki.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała młodym artystom i nauczycielom za wzruszającą akademię i w imieniu swoim oraz Rady Rodziców zaprosiła Grono Pedagogiczne na kawę i ciasto.

Zdjęcia z uroczystości

Wizytacja Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego

Dnia 01.10.2019r. miała miejsce w naszej szkole wizyta szczególnego Gościa– w ramach wizytacji kanonicznej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem naszą szkołę odwiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Edward Frankowski.

W imieniu całej społeczności szkolnej, Ks. Biskupa przywitała p. Dyrektor Maria Łyko. Następnie nasi zdolni uczniowie zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym. Po występie, Ksiądz Biskup skierował do nas kilka słów oraz udzielił wszystkim zebranym Błogosławieństwa.

Ksiądz Biskup Edward Frankowski spotkał się jeszcze na krótkiej katechezie z uczniami kl. VI oraz nauczycielami i pracownikami szkoły.

Wizyta tak szanownego Gościa była wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale także rodziców. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy Księdzu Biskupowi wielu Łask Bożych.

Galeria zdjęć

17 września

I tylko pamięć została

Po tej katyńskiej nocy…

Pamięć nie dała się zgładzić

Nie chciała ulec przemocy.

Marian Herman

17 września 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia pod hasłem „Zdradziecki cios w plecy”, aby upamiętnić sowiecką agresję na Polskę 17 września 1939 bez wypowiedzenia wojny.

Po powitaniu Pani Dyrektor Marii Łyko, Grona pedagogicznego i uczniów wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie uczniowie klasy szóstej i ósmej zaprezentowali program słowno – muzyczny, w którym przypomnieli o ludobójstwie o wymordowaniu wiosną 1940 roku ponad 20 tys. oficerów wojska polskiego i polskiej inteligencji na rozkaz Stalina, którzy zostali pochowani w masowych grobach m.in. w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku, Charkowie.

Była to piękna i pouczająca lekcja historii, w której uczniowie przypomnieli, że Polska pomimo zwycięstwa militarnego poniosła największe straty materialne i ludzkie oraz została oddana pod panowanie władzy narzuconej przez Stalina. Przypomnieli nam również o fałszowaniu przez Rosję historii Polski dotyczącej II wojny światowej. Całość występu dopełniły piosenki: „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Boże coś Polskę”.

Na koniec Pani Dyrektor podziękowała młodym artystom za bogatą w treści akademię
i postawę patriotyczną oraz nauczycielom – p. Joannie Zybura i p. Annie Szczęch za przygotowanie akademii.

Zdjęcia z akademii

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

 

2 września 2019 roku o godzinie 8.00 odbyła się uroczysta Msza Św. w Kościele parafialnym p. w. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania Hymnu Polski, po czym pani Dyrektor Maria Łyko przywitała wszystkich uczniów, a w szczególności tych, którzy dopiero rozpoczynają naukę w naszej szkole. Przedstawiła informacje dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Uczniowie klasy VI pod opieką pani Joanny Zybura przedstawili część artystyczną, która zawierała treści historyczne z II wojny światowej, a także wiersze i piosenki, w których zawarte były treści o pożegnaniu wakacji. Po wysłuchaniu części artystycznej p. dyrektor zaprosiła uczniów na spotkanie z wychowawcami.

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

Akademia z okazji Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019 oraz Pożegnanie Klasy VIII

19 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania klas ósmych oraz zakończenie kolejnego roku szkolnego. Przed udaniem się na letni wypoczynek najlepsi uczniowie wyróżnieni zostali nagrodami i otrzymali świadectwa z wyróżnieniem z rąk pani dyrektor.
Następnie klasa siódma, z wielką dozą humoru oraz z drobnymi upominkami, pożegnała klasę ósmą. W kolejnej części tego ostatniego spotkania uczniowie klasy ósmej dziękowali pani dyrektor oraz swoim nauczycielom za codzienny trud włożony w ich nauczanie i troskliwą opiekę każdego dnia. Po uroczystej akademii, wszyscy obejrzeli wykonaną przez uczniów prezentację multimedialną podsumowującą lata nauki (i nie tylko) ósmoklasistów. Absolwentom życzymy powodzenia i dostania się do wymarzonych szkół, a pozostałym udanych i bezpiecznych wakacji.

 

 

Fotorelacja z akademii z okazji Zakończenia Roku Szkolnego

Dzień Patrona

Ku słońcu mojemu,
Ku ogniu cudnemu,
Me kwiaty wzniesione,
Me oczy zwrócone.

Do słońca swojego
Jezusa zwrócona,
Ciesz z życia się swego,
Żyj w niebo wpatrzona.

U Twego Jezusa stóp świętych niech dusza
Miłością przejęta się zawsze raduje,
Niech nic cię nie dręczy, niech nic cię nie wzrusza
Niech zawsze ku słońcu swojemu wzlatuje.

Słonecznik (fragment)

Dnia 28 maja 2019 roku nasza szkoła uroczyście obchodziła Dzień Patrona – św. Urszuli Ledóchowskiej.

Rano wszyscy uczniowie na czele ze Sztandarem Szkoły, Panią dyrektor Marią Łyko i Gronem Pedagogicznym przeszli do kościoła parafialnego i wzięli udział w uroczystej Mszy Św. celebrowanej przez Ks. Proboszcza Andrzeja Kołcza. Po powrocie do szkoły odbyła się akademia w wykonaniu uczniów klas VII, VIII i VI przygotowana przez p. Agnieszkę Kołodziej i Anetę Zakrzewską – Drelich.

Uczniowie zaprezentowali scenki z życia Świętej Urszuli: jej dzieciństwo, wstąpienie do klasztoru, działalność w Skandynawii i dzieła dokonane w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Przedstawienie uświetniły występy wokalne uczniów przygotowanych przez p. Marka Wolaka.

 

Dzień Patronki Naszej Szkoły św. Urszuli Ledóchowskiej

Dzień Matki

W dniu 24 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Wzięli w niej udział uczniowie z klas I-III i oddziału przedszkolnego. Wszyscy wstawili się ze swoimi Mamusiami.

Uroczystość otworzyła przemówieniem Pani Dyrektor, która bardzo serdecznie powitała wszystkie Mamy. Następnie wszystkie dzieci biorące udział w akademii powitały wspólnie odśpiewaną piosenką swoje kochane Mamusie. Dzieci trzymały w dłoniach czerwone balony w kształcie serc, które wraz ze słowami piosenki: „Kocham Cię, ti amo, je t’aime” pofrunęły w stronę mam. Następnie każda klasa przedstawiła swój montaż słowno – muzyczny. Kończąc swoje występy dzieci zaśpiewały „Sto lat” i wręczyły swoim Mamusiom drobne upominki.

Uroczystość była bardzo udana. Wszystkie obecne Mamy były wzruszone występami swoich pociech.

Na zakończenie przedstawicielka Rady Rodziców podziękowała Pani Dyrektor i nauczycielom, którzy przygotowali tę uroczystą akademię.

 

Dzień Matki

 

Uroczystość Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zrozumiano potrzebę reformy(…). Jednym spontanicznym porywem wielcy
i mali, możni i ubodzy… wyzbywają się swoich praw i przywilejów osobistych, składając z nich bez zastrzeżeń ofiarę na ołtarzu Ojczyzny.

św. Urszula Ledóchowska

30 kwietnia 2019 roku o godz. 1100 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Łyko. Podczas przemówienia podkreśliła nowatorstwo Konstytucji, jej rolę w tworzeniu zreformowanego ustroju Polski szlacheckiej w duchu nowych ideałów wieku oświeconego, z także zapewnienie dzięki tej „Ustawie rządowej” opieki prawa i rządu dla chłopów oraz zapewnienie obrony dla Ojczyzny przez utworzenie wojska.

Inscenizację rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, następnie uczniowie z klasy V, VI i VIII przygotowani przez p. Annę Szczęch i Joannę Zybura zaprezentowali program słowno – muzyczny, w którym przybliżyli zebranym sytuacje polityczną Polski pod koniec XVIII wieku, zacofanie szlachty i twórców „Ustawy rządowej” uchwalonej 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Młodzi artyści podkreślili, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli oraz organów państwowych. Uczniowie recytowali utwory poetyckie upamiętniające tę kartę historii naszej Ojczyzny, a także śpiewali pieśni patriotyczne.

Na koniec Pani Dyrektor podziękowała opiekunom i uczniom za piękną i bogatą w treści patriotyczne akademię oraz przypomniała, że musimy w tym świecie zatracających wartości pielęgnować naszą tożsamość narodową. Następnie życzyła udanego odpoczynku podczas długiego weekendu i zachęciła do udekorowania domów flagą.

 

Akademia z okazji 3 Maja

Witamy WIOSNĘ!

21 marca 2019r w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji powitania wiosny. Uroczystość szkolną pod hasłem „Szukamy Wiosny’’ przygotowali  uczniowie klasy drugiej i klasy trzeciej pod kierunkiem nauczycieli Ewy Bieleckiej i Elżbiety Rodzeń.

Celem uroczystości było:
– poznawanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy
– nabywanie przez dzieci umiejętności na różnych płaszczyznach ich aktywności: werbalnej, muzyczno-ruchowej, plastycznej; 
– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i podejmowania decyzji. 
– integrowanie społeczności szkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie;
– rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody;
– angażowanie uczniów do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych;
– wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas uroczystości.

 

Akademia z okazji Dnia Wiosny