Słowa naszej Patronki

„ Uśmiechajcie się, bądźcie słoneczkami, rozsyłającymi naokoło promyki ciepła, światła i Bożego szczęścia…”

 

„Jesteś nieśmiertelna, o moja Polsko, gdyż żyjesz w serach swych dzieci. (…)Patrz, twoje dzieci z miłością cię otaczają

i śpiewają z nadzieją w sercu:

„Jeszcze Polska nie zginęła!”

 

„Moją polityką jest miłość”.

 

„O Panie niech będę jak promyk słoneczny…”

 

„Miłość jest potęgą ożywczą – dzięki niej żyjemy,

dzięki niej żyje naród polski. I stąd właśnie bierze się odwaga i ufność w tym narodzie nawet w chwilach najtragiczniejszych”.

 

„Uśmiech rozprasza chmury, nagromadzone w duszy”.

 

„Wierz mi, twarz na , na której stale bawi serdeczny uśmiech wywiera cichy, zbawienny wpływ na otaczających. Uśmiech na twarzy twej wywołuje uśmiech na innych twarzach, a z uśmiechem wstępuje do duszy trochę radości, trochę ciepła, ufności.”

 

 

„Mamy więc w dziele wychowania dwojakie zadanie: pierwsze – wychowanie dzieci dla Boga, dla ojczyzny niebieskiej,

drugie – to wychowanie dzieci dla ojczyzny ziemskiej.”

 

 

„Pokorny zawsze w sobie winę znajdzie, a pyszny u innych”.

 

 

„Siła narodu w świętej miłości bliźniego,

która łączy serca, spaja dusze i strzeże

od waśni i niezgody”.

 

 

„Być dobrym – to żyć dla szczęścia innych,

mieć serce szerokie

w swej dobroci”.

 

 

„Idźcie w świat z uśmiechem na ustach, idźcie rozsiewać trochę szczęścia po tej łez dolinie, uśmiechając się do wszystkich, ale szczególnie do smutnych, do zniechęconych życiem”.

 

 

Św. Urszula Ledóchowska-

Nasza Patronka