REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POD HASŁEM „Kolory jesieni”

Temat konkursu: „Kolory jesieni”

W zakres tematyki wchodzą wiersze związane z jesienną porą roku, dowolnego polskiego autora. Podczas recytacji mile widziane stroje, rekwizyty pasujące do tematyki.
Cele konkursu:

         wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego,

         zainteresowanie dzieci poezją,

         rozwijanie zdolności recytatorskich,

         zachęcanie do występów na scenie,

         prezentacja umiejętności artystycznych dzieci,

Zasady uczestnictwa:

         konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0- III

(dwie kategorie wiekowe I kategoria klasa 0 i I; II kategoria klasa II i III)

         konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce jesiennej

         zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas.


Konkurs recytatorski odbędzie się 21 listopada.
Organizatorzy konkursu: Elżbieta Rodzeń i Ewa Bielecka

Ocenie podlegać będzie:

         dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

         interpretacja tekstu, tempo, intonacja