Kiedy w Betlejem rodzi się Dziecię

radość przynosi wszystkim na świecie.

Niech wraz z Bożą Dzieciną dni szczęśliwe przypłyną,

a pokój jak gwiazdka niech świeci!

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego Roku 2020!

Życzą:

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem