Pasowanie na ucznia klasy I

12 października 2023r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami. Uczniowie klas 0-3 wraz z rodzicami uczniów klasy pierwszej zgromadzili się, by uroczyście przyjąć do grona uczniów naszych młodszych kolegów. Na początku dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Były popisy śpiewu, recytacji i wiedzy. Ich występy i zaangażowanie spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, a małych artystów nagrodzono gromkimi brawami. W drugiej części, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszaki ślubowały być wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami i przyjaciółmi. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Maria Łyko dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Po oficjalnej części uroczystości rodzice zorganizowali dla nowo pasowanych uczniów i gości wspaniały poczęstunek.

Akcja „Sprzątanie Świata”

W dniu 13 września 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata, która promuje działania na rzecz poszanowania środowiska. W zbiórce uczestniczyły klasy od 0 do VIII pod opieką nauczycieli i wychowawców klas. Każdy uczeń otrzymał rękawiczki jednorazowe, a każda grupa worki. Uczniowie sprzątali plac szkolny i jego najbliższe otoczenie. Udział w Akcji był doskonałą okazją do pogadanki z uczniami na temat prawidłowej segregacji śmieci i jak ważne jest umiejętne gospodarowanie odpadami. Dzięki pięknej i bardzo słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie. Udało się zebrać 2 worki plastiku, 2 worki szkła i 2 worki mieszanych odpadów. Wydarzenie to utrwaliliśmy dokumentacją fotograficzną.

Uczniowie sprzątają świat

Dzień Matki

Maj to nie tylko piękny miesiąc ze względu na słońce i przyrodę ale także dlatego, że to w maju obchodzimy święto jednej z najważniejszych osób w życiu każdego dziecka (i dorosłego). 26 maja swoje święto obchodzą wszystkie Mamy! To również wielki dzień w naszej szkole, gdzie przygotowuje się przedstawienie, wierszyki, własnoręcznie wykonane kartki i prezenty. Tak i w tym roku uczniowie od klasy 0 do klasy III przygotowali przedstawienie dla mam wspólnie z paniami wychowawczyniami. Było pełno wzruszeń i uśmiechów. Mamy mogły być dumne ze swoich pociech, które tak dumnie recytowały swoje kwestie. Po uroczystej akademii na sali gimnastycznej wszystkie mamy zostały zaproszone na skromny poczęstunek w miłej atmosferze.

 

Dzień Matki

Udział w akcji #SzkołaPamięta

 #SzkołaPamięta

Dnia 2 listopada w Dzień Zaduszny uczniowie klas 0-III wraz z opiekunami pojechali na cmentarz aby przy Grobie Nieznanego żołnierza zapalić znicze i wspólnie się pomodlić. Była to okazja do zapoznania uczniów z historią powstania pomnika oraz treścią tablicy pamiątkowej umieszczonej przed grobami poległych żołnierzy. Wspólnie uczciliśmy pamięć także zmarłego proboszcza Ludwika Bielawskiego, który wpisał się w historię naszej miejscowości. Celem akcji jest zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej miejscowości i społeczności.

#SzkołaPamięta

Wizyta wiceministra Rafała Webera

W naszej szkole 22 listopada 2021 r. gościliśmy wiceministra infrastruktury – Rafała Webera wraz z wójtem Gminy Jeżowe Markiem Stępakiem oraz sołtysami i radnymi naszej Gminy. Przedstawiciele władz dokonali objazdu inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez samorząd Jeżowego ze wsparciem z budżetu państwa. Również budowa i wyposażenie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem zostały wykonane dzięki rządowemu wsparciu, za co uczniowie naszej szkoły wraz z pracownikami mieli okazję oficjalnie wyrazić swoją wdzięczność.

 

Wizyta wiceministra Rafała Webera

Informacja do rodziców i nauczycieli od dyrektora szkoły

Zgodnie z wytycznymi MEN i Kuratora Oświaty w sprawie organizacji nauczania hybrydowego od poniedziałku, tj. od 26 kwietnia, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w klasach I-III w naszej szkole możliwe jest tylko takie rozwiązanie, że w danym dniu do szkoły na naukę stacjonarną przychodzą tylko uczniowie jednej klasy, a pozostali uczniowie w tym czasie realizują nauczanie zdalne. Zajęcia w szkole danej klasy odbywają się według obowiązującego dotychczas planu zajęć, zaczynając od godziny 8.00. Tak więc w poniedziałek do szkoły na zajęcia stacjonarne przychodzą tylko uczniowie klasy pierwszej, a pozostali uczniowie z klasy drugiej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. We wtorek na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy drugiej, a pozostali uczniowie z klasy pierwszej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. W środę na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy trzeciej, a pozostali uczniowie z klasy pierwszej i drugiej w tym dniu uczą się zdalnie. W czwartek na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy pierwszej, a uczniowie z klasy drugiej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. W piątek na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy drugiej, uczniowie z klasy pierwszej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. Jeżeli nauka hybrydowa zostanie przedłużona na następny tydzień, to we wtorek 4 maja na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy trzeciej, a pozostali uczniowie uczą się zdalnie.

Dzień 3 maja tj. poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym dniu uczniowie nie przychodzą do szkoły na zajęcia stacjonarne ani też nie realizują nauczania zdalnego.