Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 roku o godzinie 8:30 z PSP Jeżowe-Kameralne wyruszyli uczniowie wraz z nauczycielami na czele z Pocztem Sztandarowym do kościoła na uroczystą Mszę Świętą z okazji zakończenia roku szkolnego. Po Mszy świętej na sali gimnastycznej cała społeczność uczniowska odśpiewała uroczyście Hymn Polski i nastąpiło przekazanie przez uczniów klasy VIII Sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem młodszym kolegom i koleżankom.

Na początku zabrała głos pani dyrektor Maria Łyko, która przywitała: Księdza Proboszcza, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.  Szczerze dziękowała wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym, podsumowała ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. W dalszej części uroczystości Dyrektor Szkoły wręczała nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wyróżnionym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, a także za wzorową frekwencję, wzorową pracę w Samorządzie Uczniowskim, wzorowe oszczędzanie w Szkolnej Kasie Oszczędności oraz pracę społeczną i charytatywną w szkole.

Uczniowie klasy VIII przedstawili akademię z okazji zakończenia roku szkolnego. Podziękowali wszystkim za te kilka lat spędzonych w szkole, za miłą atmosferę, wyrozumiałość, za przekazaną wiedzę i cenne życiowe wskazówki. Podziękowanie w stronę Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników skierowała też pani Bożena Zaguła – przedstawiciel Szkolnej i Klasowej Rady Rodziców, a jednocześnie rodzic ucznia klasy VIII. Następnie klasa VII krótkim wystąpieniem pożegnała uczniów klasy VIII i wręczyła im skromne upominki

Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła życzenia uczniom kończącym naukę w szkole podstawowej: były to życzenia sukcesów w dalszej nauce i w życiu oraz udanego wypoczynku wakacyjnego.

Po zakończeniu uczniowie klasy VIII i pracownicy szkoły udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców klasy VIII.

Konkurs Mistrz Ortografii

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III. edycji konkursu Mistrz Ortografii!

Uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę rozwiązując dyktanda online w serwisie Dyktanda.pl.

https://dyktanda.pl/lista-konkursow

Rywalizacja w tej edycji będzie przebiegała następująco:

 • konkurs potrwa 5 dni, od poniedziałku 13 czerwca do piątku 17 czerwca;
 • każdego dnia będą pojawiały się dwa dyktanda konkursowe;
 • oceniana będzie poprawność odpowiedzi oraz czas rozwiązywania;
 • wszystkie zdobyte punkty będą sumowane w rankingu, który wskaże zwycięzców;
 • do wygrania są korepetycje w platformie z korepetycjami online i nauką języków Tutors.live (https://tutors.live/pl).

Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy zapisać się do konkursu w swojej kategorii wiekowej:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III. edycji konkursu Mistrz Ortografii!

Uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę rozwiązując dyktanda online w serwisie Dyktanda.pl.

https://dyktanda.pl/lista-konkursow

Rywalizacja w tej edycji będzie przebiegała następująco:

 • konkurs potrwa 5 dni, od poniedziałku 13 czerwca do piątku 17 czerwca;
 • każdego dnia będą pojawiały się dwa dyktanda konkursowe;
 • oceniana będzie poprawność odpowiedzi oraz czas rozwiązywania;
 • wszystkie zdobyte punkty będą sumowane w rankingu, który wskaże zwycięzców;
 • do wygrania są korepetycje w platformie z korepetycjami online i nauką języków Tutors.live (https://tutors.live/pl).

Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy zapisać się do konkursu w swojej kategorii wiekowej:

Udział w konkursie jest bezpłatny! Każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną, a najlepsi zostaną nagrodzeni pakietami korepetycji online do wykorzystania w serwisie Tutors.live.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Piknik Profilaktyczny pod hasłem „Wolni od nałogów – dopalaczom i narkotykom mówimy NIE”

Dnia 4 czerwca 2022 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 odbył się Piknik Profilaktyczny w czasie którego świętowano także Dzień Dziecka. Hasłem przewodnim było „ Wolni od nałogów – dopalaczom i narkotykom mówimy NIE”. Uczniowie od klasy 0 po VIII uczestniczyli w zajęciach, które przeprowadzili wychowawcy wsparciu z pedagogiem szkolnym, których tematem była profilaktyka uzależnień od dopalaczy i narkotyków. Celem tych zajęć było wskazanie negatywnych skutków używania tego typu środków psychoaktywnych. W międzyczasie każda klasa przygotowała pięknie wykonane plakaty profilaktyczne, które trafiły na wystawkę na korytarzu. Zostały one wystawione także podczas Pikniku Profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka. Celem którego było umożliwienie dzieciom atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w formie zabawy, integracja dzieci, rodziców, nauczycieli i mieszkańców wsi przy wspólnej zabawie. Odbyły się liczne zabawy i konkursy oazowe przeprowadzone przez animatorów z oazy, gry i zabawy ruchowe przeprowadzone przez nauczycieli. Dla najmłodszych dzieci atrakcją były dmuchańce, w tym zabawa na zjeżdżalni Farma, na zjeżdżalni z tunelami. W czasie trwania przedsięwzięcia był zorganizowany poczęstunek: popcorn, wata cukrowa, frytki, wafle, ciastka, napoje, lody i pizza. Mimo złej pogody wszystkie atrakcje zostały przeniesione do budynku szkolnego, gdzie pod czujnym okiem nauczycieli i rodziców wszystkie dzieci korzystały nadal z wielu atrakcji. Starsi uczniowie malowali twarze młodszym dzieciom specjalnymi kredkami do malowania twarzy a na świetlicy były kontynuowane zabawy integracyjne.

Działania profilaktyczne i edukacyjne dla uczniów są niezwykle istotne, mają na celu uświadomienie młodym ludziom ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych, jak również uczenie asertywności w przypadku presji ze strony otoczenia. Tego dnia były promowane zainteresowania, uzdolnienia i pasje dzieci, wspólne działania i integracja szkoły z rodzicami dzieci, kształtowanie u uczniów zachowań sprzyjających prowadzeniu zdrowego trybu życia bez nałogów tj. używania narkotyków dopalaczy i innych używek, kształtowanie postaw i zachowań, które zapewniają utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów, dzieci, rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych.

Dzień Profilaktyki

231 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 28 kwietnia 2022r. w naszej szkole świętowaliśmy 231 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, przygotowana przez uczniów klasy VII i VIII, pod opieką nauczycieli: pani Joanny Biel i pani Doroty Ruszak.

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkolnego oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie w swoich wystąpieniach przybliżyli ideę ustawy zwanej „Konstytucją 3 Maja”, uchwalonej na Sejmie Czteroletnim, dnia 3 maja 1791 roku. W trakcie akademii zaśpiewano pieśń „Witaj majowa jutrzenko”.

Przypomniano również, że 3 maja to święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a poprzedzający go dzień 2 maja, to Dzień Flagi RP.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, uczniowie klasy II, pod opieką pani Ewy Bieleckiej, zaprezentowali piękny taniec patriotyczny.

Na zakończenie spotkania, głos zabrali: Pani Dyrektor Maria Łyko oraz Ksiądz Proboszcz Andrzej Kołcz.

Zdjęcia z akademii

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Znajdą je Państwo również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.
Z wyrazami szacunku 
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej 

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Już 14 lutego 2022r. rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jeżowe.

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2016-2019 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Jeżowe. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają już do placówek wychowania przedszkolnego,
w sytuacji, gdy chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w tym miejscu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, muszą złożyć stosowną deklarację u dyrektora danej placówki, tj. w terminie od 04 do 11 lutego 2022r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji).


07 lutego 2022r. rusza także rekrutacja do klas I szkół podstawowych.
 Dotyczy ona zarówno dzieci urodzonych w 2015 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym, jak również dzieci urodzonych w 2016 roku (6-latków).
Jednak w przypadku tej drugiej grupy (dzieci urodzonych w 2016 roku) to rodzice podejmują decyzję czy chcą, by ich dziecko rok wcześniej rozpoczęło kolejny etap swojej edukacji.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie  danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie o którym mowa składają rodzice do 28 lutego 2022r.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

1.   Zarządzenie Wójta Gminy Jeżowe Nr 8/2022 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe na rok szkolny 2021/2022.

2. Uchwała nr. XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

3. Uchwała Nr XLI/224/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

4. Uchwała Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Uchwała Nr XLI/225/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę  Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Załączniki:

 1. Zgłoszenie kandydata do pierwszej klasy.pdf
 2. Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola 2022_2023.pdf
 3. Oświadczenie 4.pdf
 4. Oświadczenie 3.pdf
 5. Oświadczenia 1 i 2.pdf
 6. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.pdf

Wizyta wiceministra Rafała Webera

W naszej szkole 22 listopada 2021 r. gościliśmy wiceministra infrastruktury – Rafała Webera wraz z wójtem Gminy Jeżowe Markiem Stępakiem oraz sołtysami i radnymi naszej Gminy. Przedstawiciele władz dokonali objazdu inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez samorząd Jeżowego we wsparciem z budżetu państwa. Również budowa i wyposażenie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem zostały wykonane dzięki rządowemu wsparciu, za co uczniowie naszej szkoły wraz z pracownikami mieli okazję oficjalnie wyrazić swoją wdzięczność.

 

Wizyta wiceministra Rafała Webera

Procedury postępowania

Procedury postępowania w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem-Kameralnem podczas pandemii COVID 19
zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN obowiązujące od 1 września 2021 r.

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdych zajęciach.
 4. Zaleca się noszenie maseczek przez uczniów podczas przerw śródlekcyjnych.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szkolnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Bezwzględnie stosujemy zasady higieny: nie podajemy ręki na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania oczu, nosa i ust, w odpowiedni sposób zasłaniamy twarz podczas kichania czy kasłania.
 7. Regularnie, często i dokładnie dezynfekujemy lub myjemy ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją
 8. W sali gimnastycznej przebywają maksymalnie dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy jest myty i zdezynfekowany,
 9. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, z którym odbywają się zajęcia.
 11. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły bez zasłaniania ust i nosa.
 12. Sprzęt wykorzystywany na boisku podczas zajęć wychowania fizycznego jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdych zajęciach.
 13. Sala gimnastyczna powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 14. Sprzęt wykorzystywany podczas lekcji informatyki w pracowni informatycznej jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdych zajęciach.
 15. W szkole ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, w czasie przerw uczniowie pozostają na swoim ciągu komunikacyjnym ( korytarzu) lub wychodzą na boisko pod opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję.
 16. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 17. W szkole unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 18. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 19. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 21. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach do strefy rodzica z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym w szkole rygorystycznie są przestrzegane wszelkie środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk. Wyjątek stanowią rodzice dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klasy pierwszej, którzy mogą odprowadzić dziecko pod salę lekcyjną w pierwszym miesiącu nauki przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.
 22. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 23. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 24. Rodzice uczniów są powiadomieni o tym, że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 25. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,  dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe i w wyznaczonych obszarach.
 26. Zapewniono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia (telefon).
 27. Zakupiono termometry bezdotykowe. Termometry są dezynfekowanie.
 28. Rodzice/ opiekunowie  wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała ucznia.
 29. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby jest natychmiast  odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób. Opiekę nad dzieckiem przejawiającym objawy choroby sprawuje sekretarka lub higienistka szkolna. Nauczyciel prowadzący zajęcia, sekretarka lub higienistka niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Wprowadzono dyżury osób do pilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem. Osoby dyżurujące pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie  ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Dyrektor prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 6. W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji, są przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szkole prowadzone jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 9. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego.
 2. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne w miejscach do tego przeznaczonych, wprowadzono zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
 3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1, Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Dyrektor wyznaczył i przygotował (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Opracowano i wprowadzono w życie procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia m. in. następujące założenia:

 1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Jeżowe-Kameralne, dnia: 26-08-2021 r.

Dyrektor PSP w Jeżowem-Kameralnem

Informacja do rodziców i nauczycieli od dyrektora szkoły

Zgodnie z wytycznymi MEN i Kuratora Oświaty w sprawie organizacji nauczania hybrydowego od poniedziałku, tj. od 26 kwietnia, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w klasach I-III w naszej szkole możliwe jest tylko takie rozwiązanie, że w danym dniu do szkoły na naukę stacjonarną przychodzą tylko uczniowie jednej klasy, a pozostali uczniowie w tym czasie realizują nauczanie zdalne. Zajęcia w szkole danej klasy odbywają się według obowiązującego dotychczas planu zajęć, zaczynając od godziny 8.00. Tak więc w poniedziałek do szkoły na zajęcia stacjonarne przychodzą tylko uczniowie klasy pierwszej, a pozostali uczniowie z klasy drugiej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. We wtorek na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy drugiej, a pozostali uczniowie z klasy pierwszej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. W środę na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy trzeciej, a pozostali uczniowie z klasy pierwszej i drugiej w tym dniu uczą się zdalnie. W czwartek na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy pierwszej, a uczniowie z klasy drugiej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. W piątek na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy drugiej, uczniowie z klasy pierwszej i trzeciej w tym dniu uczą się zdalnie. Jeżeli nauka hybrydowa zostanie przedłużona na następny tydzień, to we wtorek 4 maja na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą tylko uczniowie klasy trzeciej, a pozostali uczniowie uczą się zdalnie.

Dzień 3 maja tj. poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym dniu uczniowie nie przychodzą do szkoły na zajęcia stacjonarne ani też nie realizują nauczania zdalnego.