DZIEŃ PATRONA

Dnia 20 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji nadania Imienia św. Urszuli Ledóchowskiej oraz poświęcenia Sztandaru Szkoły. Tego dnia o godz. 8.30 uczniowie, nauczyciela, a także rodzice udali się do kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela na Mszę Św. Tego dnia na Mszę Św. i szkolną uroczystość został zaproszony J.E. ks. Biskup Edward Frankowski, który tego dnia miał zaszczycić swoją obecnością, jednak ze względów zdrowotnych nie przybył. Ceremonia rozpoczęła się Mszą Św. , którą celebrował Ks. Proboszcz Andrzej Kołcz. Podczas Mszy Św. i kazania Ks. Proboszcz podkreślał, jak wielki wpływ wychowawczy wywarła obecność św. Urszuli Ledóchowskiej na szkolny system wartości. Po zakończeniu uroczystości uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Gdy wszyscy uczestnicy uroczystości zebrali się na szkolnej świetlicy, pani Dyrektor Maria Łyko , serdecznie powitała wszystkich gości oraz wyraziła w swoim przemówieniu wielką radość, że Patronką naszej szkoły jest św. Urszula. Wśród znamienitych gości znaleźli się: ks. Andrzej Kołcz – Proboszcz naszej Parafii p.w. sw. Jana Chrzciciela, p. Stanisław Szot – Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, p. Zbigniew Wyka – Radny Gminy Jezowe, p. Józef Głuszak – Radny Gminy jeżowe, p. Kazimierz Krzyś – Sołtys Sołectwa Zagościniec. Następnie głos zabrali: p. Stanisław Szot – zastępca Wójta, oraz Ks. Proboszcz, którym towarzyszyła radość, wzruszenie i poczucie satysfakcji. Podkreślano, że uroczystość nadania Szkole Imienia i Sztandaru była wyjątkowym wydarzeniem a Imię św. Urszuli Ledóchowskiej stanowi wyzwanie i wyznacza kierunek pracy szkoły oraz zobowiązuje wszystkich do kultywowania polskich tradycji narodowych. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów kl. IV-VI, za którą odpowiedzialna była p. Katarzyna Bujak- Cisek, p. Andrzej Daniek czuwał nad przekazem medialnym, a p. Renata Łyko przygotowała dekoracje. Akademię rozpoczęto od przekazu multimedialnego, gdzie zostały przekazane najważniejsze momenty z dn. 20.06.2016r., kiedy to św. Urszula stała się Patronką naszej Szkoły. W dalszej części uczniowie przedstawili spektakl słowno- muzyczny, który był opowieścią z życia Patronki. Po skończonej akademii p. Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie akademii, a następnie zaprosiła Gości, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców z Rady Rodziców na obiad, a także aby złożyć okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej.

Dzień Dziecka

Dnia 12 czerwca 2017 roku w naszej szkole został zorganizowany Dzień Sportu. Przeprowadzono wiele gier i zabaw ruchowych. Tego dnia uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły klasy 0 – VI oraz nauczyciele – wychowawcy. W trakcie zabaw przeprowadzono konkurencje indywidualne oraz zespołowe, były też zabawy ruchowe. W ramach konkursów przeprowadzono konkurencje sportowe w dwóch kategoriach: dzieci z klasy 0-III oraz dzieci Klas IV-VI. Odbyły się następujące konkurencje: „Tor przeszkód”, „Bieg w workach”, „Kozłowanie piłki (liczenie)”, „Przeciąganie liny”, „kręcenie hula-hop”, „Skok w dal”, „Gra w dwa ognie”, „Chusta integracyjna”, Turniej piłki nożnej oraz piłki siatkowej w drużynach mieszanych – wszystkie zabawy były dopasowane do poszczególnych kategorii wiekowych. Gry i zabawy na świeżym powietrzu sprawiły, że każde dziecko bawiło się rewelacyjnie. Między konkursami uczniowie zjedli obiad przewidziany harmonogramem, otrzymali też słodkie upominki oraz lody.

Dzień Matki

Dzień Matki

3 MAJA uroczysta akademia

27 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, które przypada na dzień 2 maja. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Łyko, a później oddała głos dzieciom biorącym udział w akademii. Program nawiązywał do historii Konstytucji 3 Maja oraz polskich symboli narodowych. Uczniowie recytowali utwory liryczne poświęcone wydarzeniu, a także śpiewali pieśni patriotyczne. Występujący uczniowie również przybliżyli zebranym okoliczności uchwalenia tego doniosłego dokumentu. Narrator poinformował, iż Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Dokument ten oznaczał przemianę ustroju Rzeczpospolitej, uznanego za przestarzały i niosący szkody dla narodu. W efekcie znosił liberum veto, wolną elekcję oraz prawo do konfederacji, a władza została podzielona na ustawodawcza, wykonawczą i sądowniczą. Ustanowienie Konstytucji 3 Maja było ostatnią próbą ratowania Polski. Wszyscy zebrani z ciekawością tak ważnych dla każdego Polaka wydarzeń historycznych. Na koniec Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom – Joanna Zybura i Anna Szczęch , za przygotowanie tak pięknej lekcji historii.

 

Zdjęcia z akademii

VI Gminny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”

28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się VI Gminny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii” dla klas IV-VI. W zmaganiach wzięło udział 21 uczestników. Byli to uczniowie z: ZS Jeżowe – Centrum, PSP Jeżowe – Kameralne, PSP Jeżowe – Podgórze, ZS Groble, ZS Jata, ZS Stary Nart oraz ZS Cholewiana Góra.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 9.00, na początku Pani Dyrektor Maria Łyko powitała wszystkich uczniów wraz z nauczycielami – opiekunami. Następnie szczegółowo omówiła zasady regulaminowe konkursu oraz zaprosiła do rozwiązywania testu konkursowego, życząc sukcesów wszystkim uczestnikom.

Celem konkursu było wyłonienie trzech laureatów do etapu powiatowego oraz doskonalenie znajomości zasad ortograficznych, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i propagowanie kultury języka ojczystego. Test składała się z różnorodnych zadań ortograficznych i interpunkcyjnych z zakresu podstawy programowej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, składająca się z opiekunów uczniów. Podczas sprawdzania prac przez komisję konkursową, którą stanowili nauczyciele dzieci uczestniczących w konkursie, uczniowie mogli odpocząć przy słodkim poczęstunku. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie oglądali film, rysowali, a także dyskutowali na różne tematy, nawiązując nowe znajomości.

Następnie wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się na świetlicy szkolnej, gdzie Pani Dyrektor ogłosiła zwycięzców konkursu, pogratulowała ogromnej wiedzy i wręczyła pamiątkowe dyplomy, zaś laureatom nagrody książkowe oraz dyplomy.

Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali następujący uczniowie: I miejsce – Szymon Kata(PSP Jeżowe – Kameralne), II miejsce – ex aequo Jakub Krawiec (PSP Jeżowe – Kameralne) oraz Wiktoria Rychlik (ZS Groble), III miejsce – Katarzyna Serafin (ZS Jata), a także wyróżniono Patrycje Sudoł (ZS Jata) i Aleksandrę Watras (PSP Jeżowe – Kameralne). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz wizytówki. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała organizatorowi konkursu – p. Annie Szczęch oraz wręczyła podziękowania dla wszystkich nauczycieli przygotowujących uczniów do VI Gminnego Konkursu Ortograficznego. Następnie wykonano pamiątkowe fotografie.

Konkurs Ortograficzny

CHOINKA

Dnia 28 stycznia 2017 r. w naszej szkole zgodnie z tradycją odbyła się taneczna zabawa choinkowa. Zabawa ta miała charakter integracyjny, gdyż wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas, , a także uczestnikami zabawy było młodsze rodzeństwo naszych uczniów (którzy nie uczęszczają jeszcze do szkoły), oraz rodzice uczniów. Szkolny bal rozpoczęła pani Dyrektor Maria Łyko, która przywitała uczniów, nauczycieli i miłych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy. Zabawa rozpoczęła się wspólnym tańcem i trwała w godz. Od 10.00 do 15.00. W udekorowanej Sali i w kreacjach uczniów zaprojektowanych według własnych pomysłów, dobry humor i muzyka okazały się gwarantem wspaniałej zabawy. Uczniowie, którzy przygotowali ciekawe przebrania zostali w nagrodę udekorowani kotylionami przygotowanymi przez Samorząd Uczniowski. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Tadeusz Matyka, a wychowawcy klas 0 –VI przeprowadzili konkursy, w których mogli wziąć udział zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie. Odbyły się następujące konkurencje: (kl. 0 – III) – „Taniec z balonem”, „Usiądź na krzesełku”, „Kto szybciej”, „Zabawa z muzyką”, „Parząca piłka”, (kl. IV – VI) –„Krzesełka”, „Podawanie pluszaka”, „Taniec na gazecie”, „Rysowanie domu z zamkniętymi oczami”, „Zabawa z muzyką”, „Taniec z balonem”. Uczestników konkursu obserwowała komisja złożona z nauczycieli, która wyłoniła zwycięzców. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki, a pozostali uczniowie biorący udział w konkursach – nagrody pocieszenia. W czasie zabawy uczniowie udawali się wraz z wychowawcami
do swoich klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na zakończenie Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zabawy.

 

Zabawa choinkowa

Jasełka bożonarodzeniowe

Dziś w stajence mały Jezus się narodził,

I pobożnie swoje małe rączki złoży,

Chociaż jest maleńki, błogosławi już ,

Wszystkim, którzy zaśpiewali Mu…”

Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań, łamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania przy wigilijnym stole oraz dzielenia się radością z przyjścia na świat Maleńkiej Miłości, dlatego nasza szkolna społeczność w uroczysty sposób rozpoczęła czas świętowania narodzin Zbawiciela.

Dnia 22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w PSP im. Św. Urszuli Ledóchowskiej odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Na szkolnej świetlicy byli obecni wszyscy uczniowie, Ksiądz Proboszcz, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy obsługi.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Łyko, która serdecznie powitała zebranych, następnie zaprosiła do wysłuchania Jasełek pod hasłem: „Dziś w stajence mały Jezus się narodził…” w wykonaniu uczniów klas II-VI, przygotowanych przez p. Annę Szczęch i p. Joannę Zyburę.

Podczas inscenizacji uczniowie wcielili się w postacie biblijne, odgrywając role jak profesjonalni aktorzy. Maryja , Józef, aniołowie, pasterze, Trzej Królowie pięknie prezentowali się w strojach, przybliżając zebranym po raz kolejny cud narodzin Jezusa – Maleńkiej Miłości w ubogiej stajni na sianie. Całość przedstawienia dopełniały piękne polskie kolędy i pastorałki przy akompaniamencie uczniów uczących się w szkole muzycznej. Po zakończeniu części artystycznej Pani dyrektor podziękowała młodym artystom i ich opiekunom za przygotowanie pięknej inscenizacji bożonarodzeniowej.

Punktem kulminacyjnym była szkolna Wigilia, rozpoczęta wspólną modlitwą i odczytaniem fragmentu z Ewangelii wg świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa przez Księdza Proboszcza Andrzeja Kołcza, który następnie złożył wszystkim życzenia z okazji świat Bożego Narodzenia. Potem świąteczne życzenia złożyła również Pani Dyrektor. Na koniec wychowawcy klas rozdali uczniom opłatek i wszyscy zebrani w radosnej atmosferze dzieląc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. Szkolną Wigilię zakończyliśmy wspólnym śpiewem kolęd i pastorałek.

 

Występ jasełkowy

Kiermasz bożonarodzeniowy

10 grudnia 2016 roku został zorganizowany kiermasz ozdób bożonarodzeniowych przez Szkolne Koło Caritas przy współpracy z Samorządem Uczniowskim, Szkolną Radą Rodziców, wychowawcami klas 0-VI oraz z parafią Świętego Jana Chrzciciela w Jeżowem. Po każdej mszy świętej członkowie SKC pod opieką nauczycieli pełnili dyżur, w czasie którego mieszkańcy naszej miejscowości mogli zakupić świąteczne ozdoby i wesprzeć naszą szkołę.

Przygotowania do kiermaszu trwały już od początku listopada. Wszyscy uczniowie ze SKC z zaangażowaniem przygotowywali ozdoby bożonarodzeniowe, gromadzili potrzebne materiały i wykazywali się kreatywnością tworząc nietuzinkowe stroiki z żywej choiny.

Przygotowaliśmy piękne kartki świąteczne, choinki z orzechów, stroiki, bombki wykonane różnymi technikami, zawieszki z szyszek, brzozy, wianki, rodzice upiekli pierniki i pierniczki oraz babeczki. Część ozdób została wykonana przez nauczycieli i rodziców. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pierniczkowe choinki, gipsowe płaskorzeźby szopki betlejemskiej, stroiki w kształcie gwiazdy malowane sprayem z dodatkami elementów naturalnych oraz minimalistyczne stroiki z figurkami z masy gipsowej.

Na kiermaszu można było zakupić świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Dziękujemy za życzliwość i miłą atmosferę podczas kiermaszu oraz docenienie naszej pracy.

Nasze prace

MIKOŁAJKI

Dnia 6 grudnia 2016 r. do wszystkich dzieci zebranych na świetlicy szkolnej przyszedł „Miły gość”, to był właśnie Mikołaj, na którego uczniowie bardzo czekali. Gość najpierw wszystkich powitał, a następnie przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami, a dzieci zaprezentowały Mikołajowi wierszyki, piosenki, a także obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom i nauczycielom.
Na zakończenie wizyty Mikołaj pożegnał dzieci mówiąc, że inni na niego czekają w wielu miejscach, więc musi się śpieszyć, żeby wszędzie zdążyć. A więc do następnego roku drogi Mikołaju !

Witaj Święty Mikołaju

11 listopada Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Tego dnia w świetlicy zebrali się uczniowie oraz Grono Pedagogiczne, aby wspólnie uczcić tak ważne święto dla każdego Polaka. Uczniowie w części artystycznej przybliżyli historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła z mapy Europy. Nie zabrakło rysu historycznego przedstawiającego najważniejsze postacie i wydarzenia polityczne, które doprowadziły do powstania wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Program artystyczno- historyczny przygotowany został przez p. Magdalenę Bajek i p. Andrzeja Daniek.

Akademia z okazji 11 listopada