Znajdź właściwe rozwiązanie

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów klas starszych.

W czasie zajęć uczniowie poznają skład dymu tytoniowego oraz dowiadują się, że tytoń w każdej postaci jest narkotykiem. Uczniowie uczą się również , że palenie tytoniu pociąga za sobą przejściowe i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne, a także jak bardzo jest niebezpieczne dla zdrowia.
Podczas zajęć zostaje wzmocniona postawa zobowiązująca do nie palenia.

Prowadzący przekazuje uczniom wiadomości o postawach i zachowaniach asertywnych oraz uświadamia uczniom mechanizmy nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy. Uczniowie uczą się umiejętności radzenia sobie z problemami.

Wszystkie warsztaty mają za zadanie umocnić poczucie własnej wartości oraz uczyć pozytywnego myślenia o sobie. Uczniowie uczą się kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Podczas zajęć uczniowie wykonywali plakaty i reklamy zachęcające do rzucenia palenia, obejrzeli prezentację multimedialną na temat: „Skład dymu tytoniowego. skutki palenia”, wypełniali karty pracy przygotowane do poszczególnych lekcji. Podczas zebrania wywiadowczego poinformowano rodziców o celach programu i rozdano ulotki dotyczące programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Koordynator programu: Anna Szczęch

W roku szkolnym 2018/2019 program jest kontynuowany w klasach V-VIII