Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach

Akcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W pierwszym tygodniu września nauczyciele Elżbieta Rodzeń i Ewa Bielecka przeprowadziły w klasach II i III warsztaty dotyczące bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Materiały udostępniło Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Ogólnopolska akcja społeczna ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” jest odpowiedzią na zagrożenia które mogą spotkać nas i nasze dzieci podczas uczestnictwa w ruchu drogowym.

W filmie przedstawione zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na filmie pokazane zostały nieprawidłowo lub zupełnie nieoznakowane osoby w trakcie biegu oraz jazdy na rowerach w warunkach niedostatecznej widoczności.

Użycie elementów odblaskowych oraz świetlnych, umożliwia zauważenie osób znajdujących się na drodze z odległości kilkuset metrów, natomiast nieoznakowanych z odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów. W zdecydowany sposób wpływa to na możliwość podjęcia prawidłowej reakcji przez kierującego pojazdem i uniknięcie potrącenia osoby znajdującej się na drodze.