Konkurs plastyczny

Stop przemocy!”

Konkurs adresowany do wszystkich uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej

w Jeżowem – Kameralnem

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi plastyki lub wychowawcy do 29 marca 2019 r.

  2. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką.

  3. Praca musi być wykonana samodzielnie w formacie A4 lub A3.

  4. Każda praca musi być podpisana.

Liczymy na Waszą kreatywność, którą z radością nagrodzimy!

Zachęcamy do udziału 🙂

Samorząd Uczniowski

oraz Pedagog Szkolny