Uroczystość Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zrozumiano potrzebę reformy(…). Jednym spontanicznym porywem wielcy
i mali, możni i ubodzy… wyzbywają się swoich praw i przywilejów osobistych, składając z nich bez zastrzeżeń ofiarę na ołtarzu Ojczyzny.

św. Urszula Ledóchowska

30 kwietnia 2019 roku o godz. 1100 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Łyko. Podczas przemówienia podkreśliła nowatorstwo Konstytucji, jej rolę w tworzeniu zreformowanego ustroju Polski szlacheckiej w duchu nowych ideałów wieku oświeconego, z także zapewnienie dzięki tej „Ustawie rządowej” opieki prawa i rządu dla chłopów oraz zapewnienie obrony dla Ojczyzny przez utworzenie wojska.

Inscenizację rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, następnie uczniowie z klasy V, VI i VIII przygotowani przez p. Annę Szczęch i Joannę Zybura zaprezentowali program słowno – muzyczny, w którym przybliżyli zebranym sytuacje polityczną Polski pod koniec XVIII wieku, zacofanie szlachty i twórców „Ustawy rządowej” uchwalonej 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Młodzi artyści podkreślili, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli oraz organów państwowych. Uczniowie recytowali utwory poetyckie upamiętniające tę kartę historii naszej Ojczyzny, a także śpiewali pieśni patriotyczne.

Na koniec Pani Dyrektor podziękowała opiekunom i uczniom za piękną i bogatą w treści patriotyczne akademię oraz przypomniała, że musimy w tym świecie zatracających wartości pielęgnować naszą tożsamość narodową. Następnie życzyła udanego odpoczynku podczas długiego weekendu i zachęciła do udekorowania domów flagą.

 

Akademia z okazji 3 Maja