#SzkołaDoHymnu

Dnia 11 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą poprzedzało wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Uczniowie klasy VII przybliżyli młodszym kolegom historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z mapy świata. Opowiadali o walce z zaborcami, patriotyzmie naszych przodków.  Słuchaliśmy o powstaniach listopadowym i styczniowym, które zakończyły się klęską.

W kolejnej części uroczystości  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  Karolina Surdyka mówiła o pamięci naszych pradziadów, o walce młodych chłopców, którzy najczęściej ginęli na polu bitwy o wolny kraj. Potem prowadzący Maksymilian Kata mówił o wybuchu pierwszej wojny światowej w 1914 roku. Mówił o walce trzech zaborców przeciwko sobie. Następnie w akademii była mowa o wcielaniu Polaków do wojsk zaborców i zmuszaniu do wojny ze sobą.  Chór  zaśpiewał pieśń „Piechota”, wymieniono działaczy niepodległościowych, uczniowie kl. 7 mówili o odzyskaniu niepodległości jak to m.in.  11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu władzę nad Polską. Po czym chór zaśpiewał pieśń „Pierwsza Brygada”.

Apel zakończył się wystąpieniem pani dyrektor szkoły mgr Marii Łyko. W przemówieniu zawarte było przypomnienie z jakiej okazji jest ta akademia oraz uświadomienie naszym uczniom, że godny strój, wysłuchanie apelu z prawdziwą  powagą i zaangażowaniem, to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. Pani Dyrektor podkreśliła iż patriota  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach, wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszą sytuacją kraju. Troskę o losy ojczyzny mamy, my Polacy, szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy,  dbanie o poprawność języka ojczystego, zarówno w mowie, jak i piśmie, troska o dobro rodziny, a także szacunek dla narodowych tradycji.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada