Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

3 września  po uroczystej Mszy Św. w Kościele parafialnym p. w. św. Jana Chrzciciela,  w której uczestniczyli wszyscy uczniowie wraz z rodzicami, opiekunami i nauczycielami przeszli do budynku szkoły, gdzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie odśpiewali Hymn Polski w obecności pocztu sztandarowego. Pani Dyrektor Maria Łyko przywitała wszystkich i przedstawiła informacje dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Następnie uczniowie pod opieką pań Iwony Bełza i Magdaleny Bajek przedstawili część artystyczną. Przedstawili, jak mogła wyglądać nauka w Polsce w czasach II wojny światowej oraz śpiewem i wierszami pożegnali wakacje. Po wysłuchaniu części oficjalnej, Pani Dyrektor zaprosiła uczniów na spotkanie w klasach z wychowawcami.

 

Witamy Nowy Rok Szkolny 2018/2019