Program „Trzymaj Formę”

Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018 (kolejny rok szkolny od 2013 roku)

Opis i cele programu: „Trzymaj formę” to Ogólnopolski Program Edukacyjny współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu „Trzymaj Formę” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

     Program „Trzymaj Formę” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów, kształtuje ich prozdrowotne nawyki i poszerza ich wiedzę o świecie. Inicjatywa ta to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu, propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

       Realizacja programu: Program „Trzymaj formę” wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty służą promocji aktywności fizycznej, uczą prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

       W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole w ramach programu odbyło się:

– mierzenie, ważenie uczniów i obliczanie czynników BMI (higienista szkolna)

-testy sprawnościowe – pomiary szybkości, gibkości (pomiar co kilka tygodni i analiza pomiarów – nauczyciel wychowania fizycznego)

-gazetka szkolna (zasady zdrowego odżywiania)

– szkolenie dla nauczycieli – po odbyciu szkolenia przez Elżbietę Rodzeń i Annę Szczęch szkolenia w Ośrodku Caritas w Bojanowie na temat „Zaburzenia odżywiania”

– ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas IV-VII na plakat antynikotynowy.

  Koordynator programu: Elżbieta Rodzeń (nauczyciel wychowania fizycznego: Joanna Zybura, higienistka szkolna i wychowawcy klas V-VII)