PASOWANIE NA UCZNIA

Do uroczystości Pasowania na ucznia przystąpiło 10 uczniów klasy pierwszej pod czujnym okiem wychowawczyni Elżbiety Rodzeń. Do tej uroczystości przygotowywali się od początku roku szkolnego. Uczyli się tekstów, wierszy, piosenek, tańca – wytrwale ćwiczyli podczas prób.

17 października od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, przepiękna dekoracja – wszystko po to, aby ślubowanie i Pasowanie na ucznia klasy I wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Uczennice klasy IV i V szkoły powitały gorąco zaproszonych gości, Księdza Proboszcza, zastępcę Dyrektora Banku Spółdzielczego w Jeżowem, Dyrektora Szkoły, Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, a szczególnie serdecznie uczniów z klasy pierwszej. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach pierwszoklasiści przedstawili swoje talenty. Znajomość przepisów ruchu drogowego, wiadomości o Ojczyźnie, o Patronie Szkoły, pięknie zaśpiewane piosenki, aktorskie wykonanie poloneza były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed biało – czerwoną flagą pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Maria Łyko dokonała symbolicznego Pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła dotykając piórem uczniów klasy pierwszej.

Następnie Pani Dyrektor Szkoły, Ksiądz Proboszcz, Pani Zastępca Dyrektora Banku Spółdzielczego w Jeżowem, koleżanki z klasy czwartej i piątej życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się również Rodzice uczniów, którzy obdarowali swoje pociechy prezentami. Następnie Rodzice uczniów zaprosili swoje dzieci oraz zaproszonych Gości na poczęstunek

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Pasowanie