Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

   26 października w naszej szkole odbyła się uroczystość „ Pasowania na uczniów” dzieci z klasy 1. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości.

Następnie „pierwszoklasiści” uroczyście ślubowali na sztandar szkoły:

W obecności zaproszonych gości, dyrektora, nauczycieli, rodziców koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia

ŚLUBUJĘ

Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą

ŚLUBUJĘ

Dbać o dobre imię swojej szkoły

ŚLUBUJĘ

Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom

ŚLUBUJĘ

Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość

ŚLUBUJĘ”.

Dyrektor Szkoły pani Maria Łyko dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”.

Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej pani Ewa Bielecka wręczyła uczniom dyplomy, a rodzice ufundowali pamiątkowe medale i słodycze.

Na uroczystość przybyła również dyrektor Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Jeżowem pani Genowefa Wachałowicz, która wręczyła dzieciom książeczki SKO z symbolicznym wkładem 2 zł.

 

Pasowanie pierwszoklasistów