Pasowanie na ucznia klasy I

,,Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy” – uroczystość pasowania na ucznia klasy I

W dniu 17 października 2018 roku odbyło się uroczyste Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowali wychowawca klasy I – Maria Łyko oraz Iwona Bełza. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni wychowawcy, nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów.

Uroczystość pasowania uczniów klasy I rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły – pani Marii Łyko, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem.

Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

Po programie artystycznym dyrektor Szkoły, p. Maria Łyko uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia oraz prezenty od rodziców.

 

Pasowanie na ucznia klasy I