„OZDOBA WIELKANOCNA” – Konkurs rozstrzygnięty!!!

Tuż przed Wielkim Tygodniem w naszej szkole  nastąpiło  rozstrzygnięcie konkursu pn. „Ozdoba Wielkanocna” zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. Konkurs wielkanocny adresowany był do uczniów klas 0-III.

Konkurs miał na celu kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej, popularyzację obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi z uwzględnieniem środowiska dzieci  oraz pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu.

Poziom arcydzieł wielkanocnych był niezwykle wyrównany.  Przy ocenie prac Jury oceniało staranność i dokładność wykonania prac szczególną uwagę zwracało na oryginalność, zgodność z tematem – nawiązanie do tradycji, technikę oraz  materiał służący do wykonania prac. Po raz kolejny przy ocenie prac doceniona została kreatywność i pracowitość.

Komisja konkursowa z radością i zachwytem podziwiała 25 prac. Po dokładnym obejrzeniu prac postanowiła za pomysłowość i precyzję wykonania oraz ogromne zaangażowanie w przygotowaniu prac przyznać nagrody  – wszystkim uczestnikom I MIEJSCA. Gratulacje !

Prace konkursowe oraz nagrodzeni