Obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Szereg wydarzeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem – Kameralnem związanych z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Rok 2018 jest wyjątkowy ze względu na tak ważną rocznicę jaką jest 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W naszej szkole rozpoczęliśmy przygotowania już w październiku. Każda klasa i wszyscy nauczyciele byli zaangażowani w wykonanie liści biało – czerwonych na okna w budynku szkoły i przyklejenie ich w formie flagi biało – czerwonej, w wykonanie gazetek o tematyce niepodległościowej, nauki pieśni pt. „Rota”, wiersza pt. „Kto ty jesteś” W. Bełzy. Także były ogłoszone konkursy recytatorskie oraz plastyczne wewnątrzszkolne oraz pozaszkolne.

Miesiąc listopad w całości był poświęcony tematyce patriotycznej. W każdym tygodniu listopada organizowany był apel, na którym uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, taneczne oraz multimedialne a wszystko to w związku z tak ważnym wydarzeniem jakim jest odzyskanie niepodległości przez Naszą Ojczyznę.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję do wzięcia udziału w Teście Wiedzy o Niepodległości Polski, który był organizowany 9 października w ramach realizacji projektu dotyczącego obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”. Uczniowie, Szymon Kata i Jakub Krawiec zakwalifikowali się do II etapu. Mieli oni możliwość uczestniczenia w wyjeździe do Warszawy dn. 25 października. Wycieczkę tą organizowało wcześniej wspomniane stowarzyszenie.

6 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Polska – Moja Ojczyzna” przeznaczony dla uczniów klas 0-III. 9 listopada wszyscy uczniowie i pracownicy a także parafianie mieli możliwość uczestniczenia w uroczystej Mszy św. po której odbyła się uroczysta akademia z okazji 11 listopada. O godz. 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski jednocześnie łącząc się ze wszystkimi Polakami w biciu rekordu „Śpiewanie Hymnu dla Niepodległej”.

13 listopada odbył się apel niepodległościowy na którym uczniowie uczniowie klas 0 oraz I odśpiewali piosenkę pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Mali patrioci trzymali własnoręcznie wykonane flagi i serca biało-czerwone. Klasa II poprowadziła wspólną recytację wiersza pt. „Kto Ty jesteś” W. Bełzy. Następnie klasa III pięknie zatańczyła taniec patriotyczny. Pani Dyrektor wręczyła nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego pt. „Polska – Moja Ojczyzna” przeznaczony dla uczniów klas 0-III. Na zakończenie uczniowie z klasy VIII zaprezentowali wykonaną przez siebie prezentację pt. „Moja miejscowość – moja Ojczyzna”.

21 listopada w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Myśląc Ojczyzna”, w którym udział wzięło 23 uczniów z klas IV – VIII w dwóch kategoriach wiekowych.

23 listopada odbył się apel niepodległościowy rozpoczęty został pieśnią pt. „Rota” i poświęcony był przeglądowi pieśni patriotycznych w wykonaniu poszczególnych klas. Od klasy 0 do VII uczniowie wraz z wychowawcami mieli okazję odśpiewania wybranej przez siebie pieśni patriotycznej. Na tym apelu laureaci konkursu recytatorskiego dla klas IV – VII zaprezentowali swoje umiejętności i odebrali nagrody ręczone przez Panią Dyrektor.

26 listopada w naszej szkole odbyło się Dyktando Niepodległościowe pod hasłem: „Po polsku o historii”. Wzięli w nim udział chętni uczniowie z klas IV – VIII, łącznie 18 osób. Tego dnia zostały zebrane prace na kursu plastyczny „Polska – Moja Ojczyzna Niepodległa od 100 lat” i komisja oceniła pracę uczniów. Na apelu 30 listopada zostały ogłoszone wyniki i rozdane nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym i ortograficznym. Był też recytowany przez ucznia z klasy VIII fragment dot. poloneza w „Panu Tadeuszu”. A następnie klasy V i VI odtańczyły poloneza. Uczniowie Wiktoria Kozara i Bartłomiej Wilk zaśpiewali pieśń, którą mieli okazję zaprezentować na Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej. Na zakończenie uczniowie z klasy V przedstawili swoją prezentację multimedialną dotyczącą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pani Dyrektor oficjalnie zakończyła obchody niepodległościowe i podziękowała wszystkim za przygotowanie i zaangażowanie w szereg wydarzeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem – Kameralnem związanych z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę .

Fotorelacja