Konstytucja 3 Maja

30 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, które przypada na dzień 2 maja. Na świetlicy zebrali się uczniowie oraz Grono Pedagogiczne, aby wspólnie uczcić tak ważne dla nas wydarzenie. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkolnego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie klasy IV i VII pod opieką pani Renaty Łyko i pana Marka Wolaka (czuwającego nad muzyczną oprawą) przystąpili do prezentacji programu słowno – muzycznego poświęconego uroczystości. Uczniowie w prozie, poezji i pieśni patriotycznej podkreślili znaczenie Konstytucji Majowej, tak ważnej dla każdego Polaka. Nasi aktorzy bardzo trafnie przedstawili genezę Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Przedstawiona przez nich żywa lekcja historii miała na celu przybliżyć tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną młodszych kolegów i koleżanek, o tym patriotycznym wydarzeniu. W apelu nawiązano do poszanowania naszych symboli narodowych i zastanawiano się, czym dzisiaj dla Polaków jest wolność, naród i Ojczyzna.  Występujący uczniowie również przybliżyli zebranym okoliczności uchwalenia tego doniosłego dokumentu. Zebrani z ciekawością wysłuchali, tak ważnych dla każdego Polaka wydarzeń historycznych. Na koniec Pani Dyrektor Maria Łyko podziękowała uczniom oraz nauczycielom za przygotowanie tak pięknej lekcji historii oraz wszystkim zebranym za uwagę.

Akademia z okazji uroczystości 3-majowej