Konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dzieci”

W  październiku 2021 roku odbył się zorganizowany przez Samorząd Uczniowski konkurs plastyczny dla klas 0-III  i literacki dla klas IV-VIII pt. „Jan Paweł II w oczach dzieci”. Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły. Głównymi celami konkursu było zachęcenie dzieci  do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. W konkursie wzięło udział 22 uczniów. Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasłużyli  na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić wszystkie prace, gdyż prace odznaczały  się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Uczestnicy konkursu