Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczął się nowy rok szkolny i z  jego początkiem ruszyła ta oto strona internetowa

NASZEJ SZKOŁY !!! 

 

Zachęcamy do jej obejrzenia.

Miłego oglądania! 🙂

 

Dnia 4 września 2017 roku, uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice powitali nowy rok szkolny 2017/2018. Rozpoczął się o godz. 8,00 uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem, a następnie pod opieką wychowawców wszyscy udali się do szkoły. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Maria Łyko, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Potem przekazała ogólne informacje na temat organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/18. Na koniec życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły owocnej i wytrwałej pracy w nowym roku szkolnym. Zaraz potem pani Ewa Bielecka przystąpiła do części artystycznej nawiązującej do minionych wakacji oraz kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, przygotowanej przez uczniów kl.IV. Podczas akademii uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.

 

 Zdjęcia z uroczystej akademii:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018