Gminny Konkurs Matematyczny w Naszej Szkole

Dnia  7 czerwca  2019 r.  w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej  odbył się Gminny Konkurs Matematyczny pod hasłem „Pracowite Pszczółki”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas II-III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Jeżowe.

Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas II-III, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, wdrażanie do samodzielnego działania, integracja środowiska uczniowskiego, współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Młodzi matematycy – reprezentanci klas, przez godzinę zmagali się z zadaniami matematycznymi przygotowanymi przez organizatorów konkursu: Marię Łyko, Ewę Bielecką, Elżbietę Rodzeń i Andrzeja Dańka. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i oczekujących na nich nauczycieli. Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców.

Okres oczekiwania na wyniki umilił uczestnikom obiad i zabawy.

Następnie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek, zaś zwycięzcy dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody wręczała Pani Dyrektor Maria Łyko.

Zdjęcia z Gminnego Konkursu Matematycznego