Dzień Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej.html#

 

16 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na akademię przybyli uczniowie, Grono Pedagogiczne, pracownicy obsługi oraz rodzice. Apel rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Łyko, która zaprosiła wszystkich zebranych do wysłuchania programu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów klasy VII pod przewodnictwem pani Małgorzaty Poisel i pani Haliny Rogala. Program artystyczny był bardzo ciekawy i urozmaicony piosenką i słowem. Uczniowie uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym doceniając i podkreślając swoją  wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie części artysycznej uczniowie wręczyli nauczycielom przygotowane wcześniej upominki. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała uczniom oraz nauczycielom za przygotowaną akademię, a następnie słowa swe skierowała do wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty dziękując za dotychczasowe zaangażowanie życząc wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych rodziców, pod przewodnictwem pani Magdaleny Partyki, przewodniczącej Rady Rodziców. Były kwiaty i słowa uznania w stosunku do dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, oraz poczęstunek przygotowany wcześniej przez rodziców. Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Dzień Edukacji Narodowej