DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Wykształcenie to dobro,

którego nic nie jest w stanie nas pozbawić

W naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli wszyscy zaproszeni goście, Nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie oraz rodzice.

Część artystyczną poprzedziło wystąpienie Pani Dyrektor Marii Łyko, która serdecznie powitała zebranych na uroczystości i zaprosiła do wysłuchania programu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów klasy II, VI i VII pod kierunkiem nauczycieli p. Iwony Bełzy, p. Anny Szczęch i p. Joanny Zybura.

Inscenizacja była podziękowaniem tym, którzy prowadzą nas do źródła wiedzy, czyli nauczycielom, a także pracownikom niepedagogicznym. Młodzi artyści docenili codzienny trud pracy pedagogicznej, poświęcenie oraz troskę o dobro wychowanków. Uczniowie zaprezentowali kilka scenek ukazujących codzienne zaangażowanie w zdobywaniu nowych wiadomości, a także przeprosili za różne szkolne wybryki. Program artystyczny urozmaicono piosenkami, a całość dopełnił taniec do piosenki „Chocolate” w wykonaniu uczniów.

Następnie słowa wdzięczności i uznania skierowała do Pani Dyrektor i Grona Pedagogicznego przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców, dziękując za trud wkładany w wychowanie i przekazywanie wiedzy uczniom, życząc wielu sukcesów edukacyjnych i zdrowotnych.

Kolejno rodzice wręczyli każdemu nauczycielowi róże jako wyraz szacunku, zaś uczniowie rozdali okolicznościowe kartki.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała młodym artystom i nauczycielom za wzruszającą akademię i w imieniu swoim oraz Rady Rodziców zaprosiła Grono Pedagogiczne na kawę i ciasto.

Zdjęcia z uroczystości