Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom obsługi szkoły najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości z osiągnięć i sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym.

Życzymy, aby Wasz wysiłek owocował postępami w nauce uczniów, rozbudzając w nich szlachetne i ambitne aspiracje. Codziennej pracy niechaj towarzyszą: spełnienie zawodowe, efektywna współpraca z rodzicami, zaufanie i szacunek społeczeństwa.

Dziękujemy za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz wskazywanie ponadczasowych wartości.