Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysty apel odbył się w świetlicy szkolnej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Na akademię przybyli uczniowie, Grono Pedagogiczne, pracownicy obsługi oraz rodzice. Apel rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Łyko, która zaprosiła wszystkich zebranych do wysłuchania programu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów klasy II, III, IV, V i VI pod przewodnictwem pani Iwony Bełzy i pani Renaty Łyko. Program artystyczny był bardzo ciekawy i urozmaicony piosenką i słowem. Uczniowie uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym doceniając i podkreślając swoją  wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie części artysycznej uczniowie wręczyli nauczycielom przygotowane wcześniej upominki. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała uczniom oraz nauczycielom za przygotowaną akademię, a następnie słowa swe skierowała do wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty i emerytów dziękując za dotychczasowe zaangażowanie życząc wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Głos zabrał również ks. Proboszcz Andrzej Kołcz, który nakreślił znaczenie pracy nauczycieli oraz złożył życzenia. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych rodziców, pod przewodnictwem pani Krystyny Piróg – przewodniczącej Rady Rodziców. Były kwiaty i słowa uznania w stosunku do dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, oraz poczęstunek przygotowany wcześniej przez rodziców. Na uroczystość szkolną zostali również zaproszeni Ojcowie Redemptoryści Misjonarze z Warszawy, którzy od 09.10 do 16.10.2016r. głosili nauki misyjne w parafii p.w.św. Jana Chrzciciela w Jeżowem. Jak podkreślali byli bardzo pozytywnie „zbudowani” serdeczną atmosferą i wzajemną wspołpracą między nauczycielami a rodzicami uczniów Szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej