Do zobaczenia we wrześniu

„Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga, co poświadcza opis z Księgi Rodzaju (por. 2, 2-3, Wj 20,8-11): odpoczynek jest rzeczą „świętą”, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga”.

Św. Jan Paweł II

Udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!!!

życzą nauczyciele, pracownicy szkoły oraz Dyrektor Szkoły